Skip to main content

Albin Berg: Matematisk biljard

Time: Mon 2021-05-31 17.00 - 18.00

Location: Meeting ID: 640 6342 1581

Respondent: Albin Berg

Abstract

Matematisk biljard är en idealisering av det fysiska spelet biljard. Det fysiska spelet som avgörs med fysiska lagar tillhörande gravitation, friktion och kollisioner bortses i denna uppsats. Redovisning av geometriska figurer där matematisk biljard utspelas, samt hur rörelsemönstret av biljardbollen förändras i vinklar vid en konstant hastighet. De geometriska figurer som undersöks är rektangel, cirkel och triangel. Periodiska banor i figurerna är något som särskilt undersöks. Vi kommer besvara frågor angående var biljardbollen kommer hamna och hur många studsar en boll genomför innan den hamnar i en specifik position.

Mathematical billiards is an idealization of the physical game of billiards. The physical game that is decided by physical laws associated with gravity, friction and collisions is ignored in this essay. Presentation of geometric figures where mathematical billiards are shown, and we study how the movement pattern of the billiard ball changes at angles at a constant speed. The geometric shapes examined are rectangle, circle and triangle. Periodic trajectories in the figures are something that will be examined in particular. We will answer questions regarding where the billiard ball will end up and how many bounces a ball performs before it ends up in a specific position.

Zoom notes: Password required, contact arias@math.su.se