Till innehåll på sidan

Atlas Antibodies reagenser möjliggör ledande forskning

Atlas Antibodies tillhandahåller högt validerade reagenser som möjliggör ledande forskning inom biologi, diagnostik och medicin i syfte att förstå och förbättra människors hälsa.

Atlas Antibodies bygger på arvet från Human Protein Atlas-projektet, där forskare från KTH, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Science for Life Laboratory gick samman för att skapa en komplett karta över mänskligt proteinuttryck och lokalisering i normala vävnader, cancer, och cellinjer.

Forskarna behövde antikroppar, men det fanns helt enkelt inte tillräckligt med att köpa. För att lösa problemet började projektet tillverka egna antikroppar med höga kvalitetskrav. I takt med att intresset från forskare att ta del av projektets resultat ökade, ökade också intresset från andra institutioner för att få tag i antikropparna. Det är här kärnan i Atlas Antibodies verksamhet ligger.

Företaget grundades 2006 av över 80 personer som alla hade bidragit till projektet. KTH Holding äger också en del av bolaget. De fick en rivstart med ett stort kontrakt inom det första året. Idag säljer Atlas Antibodies sina antikroppar globalt och företaget fortsätter att bidra till att utöka kunskap inom proteinvetenskap.

Besök Atlas Antibodies rum på Teknikringen 1

På Teknikringen 1, KTH Innovations hem på KTH Campus, finns ett mötesrum uppkallat efter Atlas Antibodies. Där kan du se den här illustrationen, inspirerad av Atlas Antibodies berättelse, i full storlek. Illustrationen är skapad av Jens Magnusson. 

Har du en idé?

Har du en idé du vill utveckla eller ett forskningsresultat du tror skulle kunna skapa nytta och värde på marknaden? Är du student, forskare eller anställd på KTH? Hör av dig till oss!