Till innehåll på sidan

Pilloxa sätter patienten främst

Teamet bakom Pilloxa ville hjälpa patienter som kände sig förvirrade och oroliga efter medicinska behandlingar. De träffades på ett Clinical Innovation Fellowship-program i maj 2014 och såg att deras kombinerade bakgrund inom teknik, medicin och entreprenörskap kunde göra skillnad.

En telefon som visar Pilloxas lösning.

Efter att ha studerat problemet under några månader fick de en idé. Deras första lösning var en smart pillerbox som skulle hjälpa patienter att ta sin medicin på rätt sätt.

Med hjälp av sin affärscoach på KTH Innovation lärde de sig om säljteknik, att ansöka om finansiering, och att säkra investering. Den största utmaningen visade sig dock vara att hitta rätt kund, och de gick snart ifrån idén att arbeta med enskilda patienter till att istället fokusera på företag. Under de följande åren lade de till nya lösningar till sin portfölj, men behöll alltid patientens välbefinnande i centrum.

Idag är Pilloxa en plattform där vård- och läkemedelsföretag kan engagera sina patienter och lära av dem. Uppdraget: göra människor friskare med hjälp av teknik.

Milstolpar

Februari 2015

Första mötet med KTH Innovation. Teamet kommer igång med användarundersökningar, att konstruera en första prototyp, och att söka finansiering. 

April 2015

Pilloxa får finansiering inom VFT-1 programmet , som hanteras av KTH Innovation.

Maj 2015

Pilloxa genomför en Innovationspanel , ett webbaserat marknadsundersökningsverktyg som utvecklats av KTH Innovation. De får feedback på sin idé från över 1300 respondenter. 

Juli 2015

Teamet får hjälp med avtal för att ta in konsulter som kan hjälpa till med teknikutveckling.  

Augusti 2015

Bolaget Pilloxa AB bildas. Teamet diskuterar patent med KTH Innovations patentingenjör och får hjälp att ta fram material inför en nyhetsgranskning.

December 2015

Teamet får utökad finansiering från KTH Innovation inom VFT-programmet. Under hösten har de jobbat vidare på sin prototyp och fört diskussioner med potentiella partners. 

November 2016

Pilloxa börjar bli redo att söka investering. De presenterar för KTH Innovations investerarnätverk Early Bird. 

December 2016

KTH Innovations stöd avslutas. Pilloxa har nu flera anställda, intresse från investerare, och planerar en lansering.

Besök Pilloxas rum på Teknikringen 1

På Teknikringen 1, KTH Innovations hem på KTH Campus, finns ett mötesrum uppkallat efter Pilloxa. Där kan du se den här illustrationen, inspirerad av Pilloxas berättelse, i full storlek. Illustrationen är skapad av Jens Magnusson.

Har du en idé?

Har du en idé du vill utveckla eller ett forskningsresultat du tror skulle kunna skapa nytta och värde på marknaden? Är du student, forskare eller anställd på KTH? Hör av dig till oss!