Till innehåll på sidan

Visselblåsning

Misstänker du eller har du information om att det förekommer missförhållanden vid KTH som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram? Har du fått del av eller inhämtat information om missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang hos KTH? Om så är fallet vill vi att du rapporterar det så att KTH kan utreda och åtgärda eventuella brister samt missförhållanden för att på så sätt förbättra verksamheten.

Via länkarna nedan kommer du till KTH:s intranät där du kan läsa mer om vad som gäller angående visselblåsning och hur man går tillväga för att rapportera i enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-07-17