Till innehåll på sidan

En unik plattform för forskning och innovation i skärgårdsmiljö

Foto: David Nilsson / KTH
Publicerad 2022-06-16

I samarbete med Värmdö kommun håller KTH på att utveckla en marin fältstation på Djurö. KTH får tillgång till en yta på en inhägnad kommunal VA-anläggning. En verkstadsmodul har etablerats och det finns även en mindre arbetsbåt utrustad för verksamhet året runt. Vid stationen genomförs för närvarande fälttester av undervattensdrönare och bärplansteknik för småbåtar.

Exekutivkommitténs hade den 13 juni ett sammanträde som genomfördes tillsammans med Värmdö kommun och KTH på Djurö marina fältstation. Vid besöket närvarade bl.a. landshövding Sven-Erik Österberg, VD för Skärgårdsstiftelsen Anna Waxin, Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, samt Ulf Westerberg, Ordförande i Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO).

Från KTH deltog David Nilsson , vice skolchef för skolan för arkitektur och samhällsbyggnad på KTH och Nicholas Honeth , forskare inom farkostteknik.

"Det är oerhört värdefullt för oss att ha tillgång till Djurö fältstation för vår forskning och testverksamhet. Med en fast bas i skärgården spar vi väldigt mycket tid och vi får ut mer av våra resurser." säger Nicholas Honeth.

Samarbetet med Värmdö kommun syftar till samverkan och innovation inom hållbar skärgårdsutveckling, marin miljöteknik samt småskaliga lösningar för vatten och sanitet. Det sker en rad synergier inom initiativen som exempelvis projekt med syfte att kunna mäta algbestånd med robotar eller ta fram mer kvalitativa sjökort i svårtillgängliga områden.

"Djurö marin fältstation är ett bra exempel på hur vi skapar värde genom samarbete, såväl mellan KTH och partners, som mellan de olika skolorna och forskningsområdena på KTH." säger David Nilsson.

Fältstationen är en del av samarbetet mellan KTH och Värmdö kommun som startade 2018. Genom samarbetet agerar Värmdö forskningsfält för samverkan kring utbildning, forskning och innovation för en hållbar samhällsutveckling. Mer om samarbetet med Värmdo kommun  [på engelska]

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2022-06-16