Till innehåll på sidan

Nyheter inom miljö och hållbar utveckling

 • Forskningsgenombrottet runt terpener

  Publicerad 2014-03-26

  Vetenskapsrådet utvärderade Per-Olof Syréns forskning och kom fram till att den har stor potential för framtiden. Således fick han finansiering för att tillsammans med Mathias Uhlén bygga upp en ny fo...

  Läs artikeln
 • Hon hjälper dig att hjälpa till

  Publicerad 2014-03-24

  Crowdfunding - eller gräsrotsfinansiering - har tidigare använts för att hjälpa olika kulturprojekt och mindre företag att komma på fötter. KTH-studenten Malin Cronqvist insåg snabbt att detta sätt at...

  Läs artikeln
 • Solcellsforskare kliver ut ur skuggan

  Publicerad 2014-03-18

  Forskare vid bland annat KTH får ta emot Ingemar Croon Award för deras arbete med kommersialisering av forskningsnära produkter för morgondagens solcellsteknik. Priset går till företaget Dyenamo AB i ...

  Läs artikeln
 • Sopsortering och miljöteknik räcker inte

  Våra konsumtionsmönster är den avgörande frågan för ett hållbart samhälle, enligt miljöforskaren Karin Bradley (Foto: Håkan Lindgren)
  Våra konsumtionsmönster är den avgörande frågan för ett hållbart samhälle, enligt miljöforskaren Karin Bradley (Foto: Håkan Lindgren)
  Publicerad 2014-02-24

  Att vara miljöforskare medför också ett ansvar att ge sig in i samhällsdebatten. Det hävdar Karin Bradley som forskar om hur våra livsstilar påverkar miljön. – Nuvarande politik gynnar en konsumtion...

  Läs artikeln
 • Magens ekosystem kartläggs – kan ge bättre hälsa

  Publicerad 2014-02-17

  Forskare har lyckats kartlägga hur en god bakterie i magen hjälper till att bryta ner mat på molekylär nivå. Upptäckten kan ge både bättre maghälsa och ny teknik för att framställa miljövänliga biobrä...

  Läs artikeln
 • Satsning på framtidens elnät

  Publicerad 2014-02-06

  Utformning av smarta elnät och lagring av energi. Det är exempel på forskning som drivs vid SweGRIDS-centret som får knappt 83 miljoner från Energimyndigheten. KTH och Uppsala universitet samarbetar g...

  Läs artikeln
 • Nytt samarbete inom hållbarhet

  Publicerad 2014-01-21

  Miljöstrategisk analys, hållbar konsumtion och produktion samt framtidsanalyser är några av många områden som ingår i ett nytt avtal för ett strukturerat och långsiktigt samarbetet mellan KTH och Sto...

  Läs artikeln
 • Gemensam satsning på hållbar byggforskning

  Publicerad 2014-01-20

  KTH och Akademiska Hus fördjupar samarbetet på forskningsområdet. Det är framförallt hållbart byggande och hållbar fastighetsförvaltning inom energi, integrerade processer och byggmaterial som är foku...

  Läs artikeln
 • KTH-forskning kan ge bättre lyftkraft åt flygplan

  Publicerad 2014-01-15

  KTH-professorn Johan Hoffman och hans forskarlag har tagit fram en ny metod för att beräkna luftströmmar kring bland annat flygplan. Metoden sparar pengar, ger minskad bränsleförbrukning och minskar d...

  Läs artikeln
 • Hon tränar studenterna att tänka etiskt

  Inom svensk ingenjörstradition är etikområdet underordnat strävan efter ständig tillväxt och teknisk innovation, säger filosofiforskaren Jessica Nihlén Fahlquist. (Foto: Christer Gummeson)
  Inom svensk ingenjörstradition är etikområdet underordnat strävan efter ständig tillväxt och teknisk innovation, säger filosofiforskaren Jessica Nihlén Fahlquist. (Foto: Christer Gummeson)
  Publicerad 2014-01-15

  Framtidens ingenjörer behöver tänka mer etiskt och ta individuellt ansvar för konsekvenserna av produkter som de utvecklar. Det menar de ansvariga för etikundervisningen på KTH:s Elektroteknik.

  Läs artikeln
 • KTH:s forskare tror på ett spännande 2014

  Publicerad 2014-01-02

  Nytt år, nya forskningsrön. Enligt KTH:s utvecklingsplan är det övergripande målet att skapa en ljusare framtid. Men hur går det till i forskarvardagen? Vi har frågat åtta av KTH:s forskare om vad de ...

  Läs artikeln
 • Hållbar samverkan mellan KTH och IVL

  Publicerad 2013-12-18

  KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet vill bygga ett hållbart och långsiktigt samarbete. Den 17 december blev det svart på vitt då båda parterna skrev under en avsiktsförklaring för framtiden.

  Läs artikeln
 • Se filmer om KTH:s nya professorer

  Publicerad 2013-12-16
  Läs artikeln
 • Franskt-svenskt möte om energi

  KTH:s rektor Peter Gudmundson talade vid ett fransk-svenskt energiseminarium som hölls på KTH.(Foto: Håkan Lindgren)
  Publicerad 2013-12-06

  Hur ska omställningen till en mer hållbar energiproduktion se ut? Hur ska vi bekämpa klimatförändringarna? Det var några av de frågor som ställdes på ett franskt-svenskt seminarium som hölls på KTH i ...

  Läs artikeln
 • Hundra miljoner kronor till forskning om framtidens skogsprodukter

  Publicerad 2013-12-05

  Forskning om framtidens skogsprodukter vid Chalmers och KTH tilldelas hundra miljoner kronor under två år av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Målet är att Wallenberg Wood Science Center, WWSC, sk...

  Läs artikeln
 • KTH på bred front i Brasilien

  Curitiba är en stad stadd i snabb utveckling och i samarbete med KTH ska elektrifierade masstransporter byggas ut.
  Publicerad 2013-11-20

  Utbytet mellan Sverige och Brasilien bara växer. Nu senast är det staden Curitiba och KTH som fördjupar sitt samarbete inom hållbar stadsplanering.

  Läs artikeln
 • Forskare undersöker framtid utan tillväxt

  Publicerad 2013-11-15

  Vad händer om den nuvarande BNP-tillväxten inte fortsätter? Hur ser ett sådant samhälle ut? Vad skulle det innebära för vår livskvalitet och för vår välfärd? Det är frågor som ställs i ett femårigt tv...

  Läs artikeln
 • Robyn redo för framtiden

  Robyn i full energi på scen. Foto: Pontus Lundahl
  Robyn i full energi på scen. Foto: Pontus Lundahl
  Publicerad 2013-11-14

  Hallå där, Robyn, som tilldelats KTH:s stora pris. Hur känns det inför pompan i Stadshuset då du ska få ta emot ditt pris på promotionshögtiden? – Det ska bli roligt att se hur det går till och hur K...

  Läs artikeln
 • Ökad återvinning avgörande för hållbar framtid

  Publicerad 2013-11-12

  I en tid när våra samhällen – och själva naturen – hotas av klimatförändringar, verkar det rimligt att fråga sig: Har återvinning fortfarande någon betydelse? Två svenska forskare menar att det har de...

  Läs artikeln
 • ”Det är lönsamt att satsa på miljön”

  Magnus Enell ska ta fram en modell som kan beräkna hur lönsamt det egentligen är för företagen att satsa på hållbarhetsarbete. (Foto: Håkan Lindgren)
  Magnus Enell ska ta fram en modell som kan beräkna hur lönsamt det egentligen är för företagen att satsa på hållbarhetsarbete. (Foto: Håkan Lindgren)
  Publicerad 2013-11-08

  Stärkt varumärke, stolta medarbetare och sparade pengar. Att satsa på miljö och hållbarhet är lönsamt för företagen. Men det behövs säkrare metoder för att värdera miljö- och hållbarhetsinsatserna rät...

  Läs artikeln