Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hållbar affärsutveckling

KTH har tillsammans med AFRY (dåvarande ÅF) utvecklat en kursmodul i Hållbar affärsutveckling som omfattar 1 hp och består av föreläsning, studiebesök, grupparbete och inlämningsuppgifter. Syftet med kursmodulen är att öka studenternas kunskap och förståelse för hållbart företagande och hållbar affärsutveckling. Målet är att ge studenterna en inblick i de strategier, arbetssätt och verktyg som kan användas för att hantera de hållbarhetsutmaningar som företag och organisationer står inför, samt ge exempel på hur företag kan skapa nya affärsmöjligheter i och med omvärldens förändringar.

Upplägg

Kursmodulen utgör totalt 1 hp och består av tre delar. Undervisningsmaterialet anpassas till varje utbildningsprograms ämnesområde, med t. ex. branschspecifika företagsexempel.

Del 1 – Föreläsningar på KTH

Syfte: Att skapa en gemensam plattform för fortsatt lärande om hållbar affärsutveckling.
Mål: Att förvärva kunskap om:

 • Hur klimatförändringar (och andra miljömässiga förändringar) påverkar företagen
 • Hur företagen genom innovativa affärsmodeller och teknologier påverkar omvärlden
 • Hur företag jobbar med hållbarhet i praktiken
 • Befintliga ramverk och verktyg att förhålla sig till
 • Hållbarhetskommunikation
 • Vad är cirkulär ekonomi?
 • Cirkulära affärsmodeller
 • Hinder och möjligheter med cirkulär ekonomi

Föreläsningarna ges av AFRY:s hållbarhetskonsulter.

Del 2 – Grupparbete på AFRY:s huvudkontor i Solna

Syfte: Att ge fördjupade kunskaper om hållbar affärsutveckling i praktiken.
Mål: Att testa på att vara hållbarhetskonsulter för en dag:

 • Få en inblick i hur det är att jobba som konsult (AFRY:s konsulter delar med sig av sina erfarenheter)
 • Få en bättre förståelse för hur olika företag jobbar med hållbarhet i praktiken
 • Utforska möjliga cirkulära affärsmodeller för olika företag
 • Testa-på: säljpitch

Gruppövning i form av en översiktlig bolagsanalys ur ett hållbarhets- och cirkulärt perspektiv samt redovisning av denna och gemensam slutdiskussion.

Del 3 - Inlämningsuppgift

Två inlämningsuppgifter:

 1. Individuell inlämningsuppgift baserat på kurslitteratur
 2. Utifrån resultatet av gruppövningen och den gemensamma slutdiskussionen skriver studenterna ett fiktivt PM per grupp (ca 1/2 A4-sida) med ekonomiska argument och hållbarhetsrekommendationer till ledningen för ett av de utvalda bolagen i gruppövningen.

Examination

En individuell inlämningsuppgift och en inlämningsuppgift i grupp. Betyg godkänd eller icke godkänd. Delar av undervisningen är obligatorisk.

Kursmaterial

Kursmaterialet utgår från aktuell litteratur inom området samt bygger på AFRY:s erfarenhet av praktiskt arbete med hållbar affärsutveckling i näringslivet.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen uppdateras varje år, följande bok är alltid med som kurslitteratur:

Engwall et. al. 2020, Modern industriell ekonomi, Andra upplagan, Studentlitteratur AB Lund, Kapitel 18: CSR och hållbar verksamhet.

Bakgrund

Inom ramen för KTH:s pågående satsning inom miljö och hållbar utveckling har ÅF (AFRY) tillsammans med KTH (med stöd av ÅF:s forskningsstiftelse ÅForsk) arbetat fram och utvecklat en kursmodul inom området Hållbar Affärsutveckling på 1 hp. En första version av kursmodulen utvecklades under 2012 och har sedan 2013 varit ett stående inslag i kursen AG1812 Miljöekonomi (7,5 hp) som ges i åk 3 på civilingenjörsprogrammet Energi och miljö. En vidareutveckling och anpassning till fler utbildningsprogram har gjorts och under 2015 har modulen genomförts i olika kurser på ytterligare tre civil- och högskoleingenjörsprogram.

Kontakt

Vid intresse av att införa modulen i program eller kurs, kontakta KTH Sustainability Office, sustainability@kth.se