Till innehåll på sidan

Trestegsraket i etik

Nedan följer en kort beskrivning av det vi kallar för en trestegsraket i etik. Syftet är att visa hur man kan integrera etik/hållbarhetsfrågor i undervisningen.

Upplägg

Grundtanken är att etik/hållbarhetsfrågorna ska följa med under hela utbildningen och att studenternas förståelse för dessa frågor ska fördjupas för varje årskurs. Raketen innehåller därför som ett första steg en kort introduktion till frågorna i åk 1, för att i åk 2 handla om att ge studenterna övning i att muntligen kommunicera för deras utbildning relevanta etikfrågor under exempelvis formen av ett rollspel. I åk 3 får studenterna övning i att skriftligen kommunicera och analysera dessa etiska frågor.

Årskurs 1

En etikföreläsning inom ramen för en lämplig kurs. Föreläsningen går ut på att introducera de etiska frågeställningar som studenterna kommer att möta i sin framtida yrkesroll. Föreläsningen bygger mycket på diskussion.

Årskurs 2

Studenterna får genomföra ett rollspel som är framtaget för att passa deras utbildning och kommande yrkesområde. Erfarenheter från rollspel visar att studenterna brukar få ut mycket av de etiska diskussioner som rollspelen väcker. Rollspelen brukar vara uppbyggda som en ”hearing” kring någon aktuell fråga eller händelse med tydlig etisk relevans där personer med olika intressen ska argumentera för sin ståndpunkt. Tonvikten här läggs på muntlig argumentation kring relevanta etiska frågeställningar. Examinationen är deltagande.

Årskurs 3

Ett lite större etikmoment med skriftlig inlämning. Momentet motsvarar ungefär en veckas heltidsstudier och här får studenterna fördjupa sig inom något etiskt problemområde och öva sig i att argumentera skriftligt kring detta.

Beskrivningen ovan är en grundskiss som man naturligtvis kan ändra i efter behov. På exempelvis civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik har vi utformat raketen så här:

  • Åk 1, Föreläsning (2h) introduktion till teknik och etik.
  • Åk 2, Rollspel: Etiska frågeställningar kring GPS-övervakning av barn.
  • Åk 3, Föreläsning (2h) samt halvdags workshop kring hur man kan analysera teknik ur olika etiska perspektiv. Syftet är att ge studenterna verktyg till att författa en etisk reflektion i sina kandidatexjobb.

Kontakt

Vill du veta mer om hur du kan integrera etik/hållbarhetsfrågor i undervisningen? Eller vill du veta mer om hur raketen kan anpassas efter just dina behov? Kontakta i så fall Jesper Jerkert, Avdelningen för filosofi.

Jesper Jerkert
Jesper Jerkert
universitetsadjunkt 087909551