Till innehåll på sidan

Kursmoduler

Ett antal kursmoduler inom de olika dimensionerna av hållbar utveckling har utvecklats och undervisas på KTH. Vid frågor kontakta gärna ansvarig lärare för respektive modul. Det underlag som finns publicerat som pdf-filer får användas fritt i undervisningen.

Tre bilder: Studenter i KTH:s bibliotek, studenter i ett klassrum, hand som skriver med penna