Till innehåll på sidan

Guldmedalj 2015 - Sara Mazur

Hon tilldelas priset med motiveringen:

Foto på Sara Mazur.

Sara Mazur har en civilingenjörsexamen i Elektroteknik från KTH och en doktorsexamen i fusionsplasmafysik från KTH. Sara Mazur innehar även 69 egna patent.

Sara Mazur började på Ericsson Research 1995, hon har sedan dess haft många olika positioner på Ericsson. Idag är hon, som första kvinna, Ericssons forskningschef. Sara Mazur innehar flera styrelseuppdrag, bland annat i SAAB Group. Hon är sedan 2007 ledamot av IVAs utvecklings- och forskningsavdelning.

Sara Mazur har visat ett mycket stort engagemang och intresse i arbetet med att bygga starka relationer mellan den akademiska världen och näringslivet. Sara Mazur visar sitt engagemang igenom att intressera sig i allt från detaljer på kurser som hon tidigare undervisat i, till stora strategiska forskningssatsningar. Hon är även engagerad i arbetet att öka andelen kvinnor inom teknikområdet, och syns även som en av förebilderna i KTHs GIANTS-kampanj. Att öka andelen kvinnor i branschen är ett gemensamt intresse för industrin och akademien, ytterligare ett område för samverkan. 

Innehållsansvarig:Kommunikationsavdelningen
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2018-05-21