Till innehåll på sidan

2010 - Hans Rosling

Hans Rosling tilldelas KTHs Stora pris 2010 bl. a. för sin förmåga att inspirera och skapa framtidstro.

Hans Rosling (Foto: Ulf Sirborn)

Hans Rosling sprider med ett engagerat och pedagogiskt patos vetenskapligt grundad kunskap om hälsotillståndet i världen genom att visa hur statistik kan förädlas till förståelse på ett lättillgängligt sätt. Han är en av grundarna av Gapminder Foundation, en stiftelse som utvecklat mjukvaran Trendalyzer som med sina innovativa animationer gör berättelsen om världens utveckling begriplig på ett på samma gång vackert som underhållande sätt.

Hans Roslings förmåga att inspirera och skapa framtidstro är föredömlig och för sitt osjälviska arbete att med teknikens hjälp förbättra människors hälsa tilldelas han KTH:s Stora pris 2010

2021 – Johan Rockström
2020 - Tom Alandh
2019 – Dilsa Demirbag-Sten
2018 – Kristina Edström
2017 - Jonas Gardell
2016 - Stina Ehrensvärd
2015 - Max Tegmark
2014 - Sara Snogerup Linse
2013 - Robyn
2012 - Daniel Ek
2011 - Mikael Eriksson
2010 - Hans Rosling
2009 - Niklas Zennström
2008 - Gunilla Pontén
2007 - Christer Fuglesang
2006 - Mathias Uhlén