Till innehåll på sidan

100 miljoner till kvantforskning

Halvledarskiva med ett antal kvantdatorer på. Detta i form av små elektroniska, integrerade kretsar.
Halvledarskiva med ett antal kvantdatorer på. Foto: Steve Jurvetson

NYHET

Publicerad 2023-04-20

Nu står det klart att KTH blir koordinator för ett nytt projekt runt kvantforskning. 100 miljoner kronor fördelat över 30 månader ska bland annat användas för att stärka säker datakommunikation över kortare och längre avstånd.

National Quantum Communication Infrastructure in Sweden (NQCIS) heter det nya projektet som förutom KTH även involverar lärosätena Chalmers, Linköpings och Stockholms universitet. Flera företag är också med i samarbetet, dessa är Ericsson AB Quantum Scopes AB och quCertify AB. Projektet är en del av en större satsning från EU-kommissionen inom EU-Digital och har fått stöd från just EU-kommissionen samt VINNOVA och WACQT.

Kritisk del i modern datakommunikation

Inom ramen för NQCIS ska forskarna testa och införa system för distribution av kvantnycklar (se faktaruta) som är skräddarsydda för Sveriges specifika behov. Detta inbegriper utvärderingar av olika implementeringar för att identifiera de mest effektiva lösningarna som passar Sveriges behov av säker kommunikation i storstadsområden, långdistansnät och mark/satellitlänkar. 

– Cybersäkerhet har blivit en kritisk del i modern datakommunikation, behovet kommer bara öka med utvecklingen av kvantdatorer och dess kommande möjlighet att knäcka de mest avancerade och säkra krypteringar som används. Kvantkryptering utnyttjar fysikaliska egenskaper för att skapa säker kommunikation. Tekniken möjliggör för att se om någon försöker avlyssna kommunikationen, säger Katia Gallo, professor vid avdelningen Nanostrukturfysik på KTH.

Främja samarbete mellan akademi och industri

Katia Gallo är en av de involverade forskarna i projektet. Målet med NQCIS är att stötta en nationellt satsning med fokus på att utveckla kvantteknik, främja samarbete mellan forskningspartner och industriföretag. Från Ericsson till nya uppstartsföretag.

– Genom detta projekt kommer Sverige gemensamt med alla EU:s medlemsstater bygga säkra kvantkommunikationsmöjligheter för att stärka gemensam kapacitet inom kvantkommunikation, cybersäkerhet och industriell spjutspetskapacitet och -kompetens. NQCIS ska etablera ett nära samarbete med nationella forskningsmiljöer inom området samt med en flora av företag med målet att forma möjligheten för en framtida storskaligt införande av säker kvantkommunikation som når alla delar av landet samt kan kopplas ihop med grannländerna, säger Katia Gallo.

NQCIS innebär bland annat en forskningsanläggning i Stockholm på Albanovaområdet som är öppen för akademi och industri och som ska stödja utbildning och undervisning i Sverige. Anläggningen kommer att befinna sig i centrum för utvecklingen av användarfall på storstadsnätet, liksom av kvantsäkrade långdistanslänkar som sträcker sig från Stockholm till Linköping och som även omfattar kommunikation i öppna nät.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Katia Gallo på gallo@kth.se eller 076 - 517 33 15.

Mer om kvantnycklar

Kvantnycklar liknar vanliga krypteringsnycklar och består av långa teckensekvenser. De används precis som namnet anger för att låsa upp tillgången till data som skickas över ett kommunikationsnät (till exempel internet). Det är överföringen som skiljer de båda nycklarna åt. Kvantnycklar är inkodade i (ljus) fotoner och går inte att avläsa. Skulle någon försöka förändras nyckeln.