Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ABE-skolan deltar i hållbarhetsprojekt i Australien

Publicerad 2011-11-28

Den australiska regeringen satsar nära 200 miljoner kronor på ett forskningscentrum för hållbar utveckling i Sydney. KTH:s ABE-skola deltar som internationell partner.

Varje år väljer Australiens regering att stötta ett antal intressanta projekt inom nyckelområden för landets framtidsforskning.

Sammanlagt har 28 miljoner australiska dollar, nära 200 miljoner kronor, beviljats för en period på sju år (2012-2018), för etableringen av Low Carbon Living Cooperative Research Centre i Sydney.

Avdelningen Installationsteknik vid KTH ingår i det internationella teamet som ska bygga upp verksamheten vid forskningscentret.

– Det är prestigefullt för oss att ha valts ut som samarbetspartner, konkurrensen är enorm kring den här sortens satsningar, säger Ivo Martinac, avdelningsföreståndare för Installationsteknik på institutionen för Byggvetenskap vid KTH.

– Projektet påverkar KTH:s studenter och forskare genom att vi får ta del av en världsledande forskarmiljö. Vi kan utveckla gemensamma forskargrupper, och arrangera workshops och symposier gemensamt, säger han.

Ivo Martinac, foto Ingar Lindholm

Forskare från Sverige och Australien får ökade möjligheter att besöka varandras respektive lärosäten, och skapa långsiktig forskningssamverkan, bland annat genom gemensamma publiceringar, under den sjuåriga projektperioden.

– Den australiska regeringen vill satsa på hållbara miljöer både när det gäller enskilda byggnader och hela städer, genom miljövänliga energisystem, nära noll-byggnader samt hållbar installationsteknik och inomhusklimattjänster (. Här kan Sverige bidra med värdefulla rön och erfarenheter, säger Ivo Martinac.

Att ta del av Australiens innovativa lösningar när det gäller att tillvarata vattenresurser är högintressant för den svenska forskningen.

– Vår avsikt är att vara så synliga som möjligt från KTH:s sida i samarbetet. Sverige anses ledande när det gäller hållbara lösningar och koncept, när det gäller systemtänkande och att sätta brukaren i centrum.

För mer information, kontakta Ivo Martinac på 073-444 44 42, eller im@kth.se.

Kevin Billinghurst