Till innehåll på sidan

"Allt vatten i samhället måste snurra runt mycket mer"

ett glas fylls med vatten från en kökskran
Förr handlade vattenrening främst om att skydda miljön från föroreningar. Idag renas havs- regn- och avloppsvatten till dricksvatten, och alla delar av avloppsvattnet ska återanvändas. Vid pilot- och demonstrationsanläggningen för vatten i Loudden testas och utvecklas nya lösningar för en cirkulär vattenhantering. (Foto: Mostphotos)
Publicerad 2023-03-21

Samhällets krav på vattenrening ökar. Idag ska reningsverkens processer både skydda miljön mot föroreningar och återvinna alla delar av spillvattnet.
– Kraven skärps successivt på grund av vattenbristen, säger KTH-alumn Östen Ekengren, senior advisor på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Just nu är Östen Ekengren involverad i flytten av vattenforskningsanläggningen Hammarby Sjöstadverk, som drivs av IVL och KTH, till nya lokaler i Loudden i Stockholm.
– Vår vattenforskning är ledande i Europa. Genom åren har forskargrupper, presidenter, ministrar, studenter och andra intressenter kommit hit på studiebesök, berättar han.

Östen Ekengren framför röd skärm
Östen Ekengren arbetar inför vårens invigning av den nya vattenforskningsanläggningen i Loudden. Efter att ha tagit KTH-examen som civilingenjör i kemiteknik 1978 påbörjade han sin karriär på IVL, som nu samarbetar med KTH kring vattenforskning.

Vid den nya pilot- och demonstrationsanläggningen i Loudden fortsätter arbetet med att utveckla nya metoder för effektiv vattenrening och återvinning.
Metoderna gör det möjligt att återföra det renade avloppsvattnet och alla näringsämnena till naturens kretslopp, samtidigt energi produceras och tillvaratas genom bland annat värmeåtervinning.

– Utmaningen för hela världens vattenförsörjning är att skapa cirkulära vattenlösningar. Vi behöver gå ifrån reningsprocesser som enbart skyddar miljön till att skapa cirkulära lösningar. Behandlat vatten i områden med vattenbrist ska hålla tillräckligt hög kvalitet för att kunna återanvändas av jordbruket, industrin och medborgarna.

Kan du ge exempel på cirkulära vattenlösningar?
– Vi jobbar bland annat med testverksamhet på Gotland , där vattenbristen gör att mer vatten måste återanvändas på nya sätt. Havsvatten avsaltas, och avloppsvatten och regnvatten renas.

Ett annat exempel han nämner är ett bostadsprojekt i Chile, där allt spillvatten från husen används på olika sätt.
Allt ”gråvatten” (avloppsvatten från bad, disk och tvätt) från områdets 240 lägenheter renas separat för att kunna användas till bevattning av grönområden mellan husen.
– När vatten återanvänds behöver kvaliteten såklart säkras upp, och forskarnas mätningar genom sensorteknik gör att vi i framtiden kan garantera en trygg vattenkvalitet, säger Östen Ekengren.

Östen Ekengren i reningsverksmijlö

Ozon och kolfilter tar bort farliga kemikalier

Han berättar att en stor del av dagens forskning fokuseras på att ta bort alla läkemedelsrester och fluorerade ämnen (PFAS) ur vattnet så effektivt som möjligt.
– Mellan 95 och 99 procent av alla läkemedelsrester i vatten kan tas bort med hjälp av ”ozonering”, alltså behandling med ozon. Därefter fångar ett aktivt kol- och sandfilter upp de resterande ämnena.

Östen Ekengren påpekar vidare att förbrukningen av vatten inom industrin behöver effektiviseras.
För att skapa cirkulära processer för industrivatten pågår en mängd samarbetsprojekt mellan KTH-forskare och svenska företag i IVL:s nätverk inom Sjöstadverket Water Innovation Center, SWIC .

– Tack vare våra nya reningsprocesser har företag kunnat återvinna syror som använts vid tillverkning av rostfritt stål. Flygplatser återvinner glykol ur vatten som använts vid avisning av flygplan. Biltillverkare har hittat metoder för förbehandling av ytor inför lackering och kunnat minska vattenåtgången med hela 80 procent, säger Östen Ekengren.
– Sett i det stora perspektivet måste allt vatten i samhället snurra runt mycket mer.

Text: Katarina Ahlfort
Foto: Theresia Köhlin

Sjöstadverket Water Innovation Center, SWIC

• SWIC är en utvecklings- och testanläggning för nya klimateffektiva och hållbara lösningar för kommunalt och industriellt vatten.
• Centret drivs IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH.
• Vattenforskningens fokus är att minska halterna av bland annat kväve, fosfor, läkemedelsrester och PFAS, med hjälp av biologiska, kemiska och fysikaliska metoder.
• Samtidigt återförs näringsämnen, metaller och renat vatten till kretsloppet.
• Dessutom produceras och tillvaratas energi, bland annat i form av värmeåtervinning.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-03-21