Till innehåll på sidan

Anders Söderholm föreslås som ny rektor för KTH

Porträtt på man som lutar sig mot bokhylla.
Anders Söderholm är föreslagen som KTH:s nästa rektor med start 1 december. (Foto:Eva Dalin)
Publicerad 2022-04-20

KTH:s universitetsstyrelse föreslår Anders Söderholm som nästa rektor för KTH. Han har bland annat varit rektor för Mittuniversitet och arbetar för närvarande som generaldirektör på Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

– Det är mycket hedrande och väldigt roligt att jag har fått styrelsens förtroende och ska presenteras för medarbetare och studenter på KTH i maj, säger Anders Söderholm.

Vilken är din bild av KTH?

– Det är ett tekniskt och naturvetenskapligt ledande lärosäte såväl nationellt som internationellt med en fantastisk miljö som jag känner lite grann efter att ha arbetat på KTH i olika omgångar. Ett välskött och framgångsrikt universitet kort sagt.

Efter att ha sållat ur ett brett och starkt startfält av sökande landade nomineringskommittén i att föreslå Anders Söderholm för universitetsstyrelsen.

– Han har en bred och djup kompetens från universitetssektorn som helhet och stor erfarenhet av akademiskt ledarskap. Vi tror att han skulle bli en mycket bra rektor för KTH, säger Pia Sandvik, ordförande för KTH:s styrelse och för nomineringskommittén. På frågan om vad hon hoppas att Anders Söderholm ska tillföra säger hon:

– Att han ska fortsätta utveckla forskning och utbildning av hög klass vid KTH med kollegialitet, dialog, engagemang och samverkan med omvärlden som viktiga ingredienser.

Anders Söderholm har inte ingenjörsbakgrund, vilket är ovanligt på KTH.

Du är inte ingenjör – hur ser du på det, Anders Söderholm?

– Jag har stor respekt för den utmaningen, men är samtidigt säker att det ska fungera med min erfarenhet från akademin där jag arbetat med och lett en rad olika verksamheter. Ledningen består ju också av prorektor och skolchefer vilket garanterar en mångfald av kompetens i lärosätets ledning.

Hur är du som ledare?

– Om jag ska säga något om detta så vill jag börja med att jag är lyssnande och inkluderande som person. Jag tror också att jag har en god insikt i de speciella omständigheter som präglar en akademisk verksamhet och jag har vana av att utöva ett aktivt akademiskt ledarskap, säger Anders Söderholm.

Nästa steg i rekryteringsprocessen är nu att Anders Söderholm ska presenteras för medarbetare och studenter som då får möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter till nomineringskommittén som sammanställer dessa till styrelsen. I juni fattar universitetsstyrelsen ett slutligt beslut och föreslår en kandidat till regeringen som i sin tur fattar beslut någon gång i oktober om ett förordnande. Om processen går sin gilla gång börjar Anders Söderholm som rektor för KTH den 1 december.

Om Anders Söderholm

Namn: Anders Söderholm
Ålder: 60 år
Familj: Gift och två vuxna barn.
Från CV:t – ett axplock: Generaldirektör på UKÄ sedan 2017. Generalsekreterare för SUHF, Sveriges Universitet och Högskoleförbund 2017, rektor för Mittuniversitetet 2008-2016, rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet 2000-2003.
Akademisk bakgrund: Professor i företagsekonomi, forskare och lärare inom industriell ekonomi på KTH 1998-99 och 2003-2004. Disputerade 1991 vid Umeå universitet med en avhandling om kommunal näringslivspolitik.
Aktuell som: Föreslagen som rektor för KTH. Nästa steg är en presentation för personal och studenter som hålls i mitten av maj.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-04-20