Till innehåll på sidan

Besöket som ska stärka utbildningen på hemmaplan

SAMARBETE

Publicerad 2014-03-27

I tisdags anlände Omans utbildningsministerium till Sverige och KTH. Besöket blev kontrastrisk då ministrarna från sultanatet Oman jobbar med att stärka sitt förhållandevis unga universitetssystem medan KTH snart kan lägga två århundranden av framgångsrik utbildning och forskning bakom sig.

Omandelegationen på besök på KTH. Foto: Christer Gummeson.

Skillnaderna till trots kunde representanterna från Oman och KTH dock snart hitta en mängd gemensamma nämnare som ett steg närmare ett samarbete runt internationalisering.

Under det två timmar långa besöket diskuterade delegationen från Oman ledd av utbildningsministern Rawya Al Busaidi möjliga samarbetsområden med KTH:s rektor Peter Gudmundson, fakultetens prodekanus Per Berglund, vicerektor Ramons Wyss och Tina Murray, chef för internationella relationer.

Rawya Al-Busaidi berättade att en av huvudanledningarna till visiten på KTH var att utforska möjligheten till olika utbyten som kan hjälpa Omans att stärka deras universitetssystem. Diskussionerna kretsade mycket runt Omans behov av tillämpad vetenskap och utbildning inom områden som förnyelsebar energi, hållbar utveckling, transport och hälsa.

– Vi är intresserade av forskning, men ännu mer av excellent utbildning som genererar praktiskt orienterade, utexaminerade studenter som omgående är redo att ge sig ut i arbetslivet, sade Rawya Al-Busaidi.

Besöket från Oman inträffar under en tidsperiod då sultanatet står inför en sammanslagning av institutioner, och ett flertal andra förändringar som påverkar universitetssystemet som helhet.

 – När vi genomfört förändringarna är vi behov av partner att samarbeta med. Så att vi kan försäkra oss om att de utbildningsprogram vi utvecklat verkligen håller högsta klass när det kommer till vetenskap och teknologi. Vi har sett att många andra utvecklingsländer har utbildningar som är daterade och det vill vi undvika, sade Rawya Al-Busaidi.

Utbildningsministern redogjorde även om Omans önskemål att skicka fler masterstudenter och doktorander till Sverige, och hon berättade även sultanatets tankar om framtida forskningssamarbeten mellan universitet i Oman och KTH.

KTH:s prodekanus Per Berglund sade att önskemålet om fler studentutbyten mellan KTH och omanska universitet var både lockande och intressant.

– KTH är ett av de mest internationella universiteten i Sverige, och vi har alltid attraherat utlänska studenter och fakulteter. Ett utbyte av studenter är något vi önskar titta närmare på, sade Per Berglund.

De båda parterna hann också med att diskutera KTH:s delaktighet i att hjälpa Oman att utveckla olika distansutbildningar inom ämnesområden som entreprenörskap, hållbar utveckling och energi.

Några kontkreta samarbetet klubbades inte igenom vid detta besök, men KTH-representanterna fann Omandelegationens önskemål och idéer intressanta. De båda parterna kom överens om att fortsätta samtalet runt mer specifika sätt att samarbeta.

David Callahan