Till innehåll på sidan

Cellterapi mot cancer stärks

CELLTERAPI

Publicerad 2014-04-08

Att bekämpa cancer genom cellterapi kan vara en sista utväg i behandlingen. KTH-forskaren Björn Önfelt och hans forskarlag på SciLifeLab arbetar för att ringa in och stärka de celler som kan mota sjukdomen.

Bilden visar ett mikrochip laddat med immun- och tumörceller. En schematisk bild av chip med hållare, en del av ett mikrochip avbildat med elektronmikroskop och en fluorescensmikroskopibild av en ännu mindre del av chipet som är laddat med tumörceller och immunceller. Immuncellerna heter natural killer (NK) cells på engelska och kallas ibland "naturliga mördarceller" på svenska.(Illustration: Björn Önfelt)   

– Vi utvecklar metoder för att på en-cellsnivå studera hur immunceller interagerar med andra celler för att förutsäga utfallet av stamcellstransplantationer och för att ta fram celler som ska kunna användas för att döda tumörer vid cellterapi säger Björn Önfelt, vars forskning just fått 32 miljoner kronor på fem år från Stiftelsen för strategisk forskning inom området medicinsk teknik.

– Det känns utmärkt. Anslaget gör att vi kan höja tempot på forskningen, ytterligare utveckla samarbetet med andra discipliner och investera i ny utrustning.

Björn Önfelt, docent och lektor, KTH. (Foto: Anders Hansén)

Arbetet är grannlaga och bygger på gruppens tidigare utveckling av nya metoder för studier på en-cellsnivå.

– Detta kan göra att man lättare hittar en bra matchning donator/patient och vi hoppas kunna utveckla metoder för att fler ska kunna behandlas med stamcellstransplantation och cellterapi på sikt, säger Björn Önfelt.

I hans forskarlag ingår åtta personer och en förutsättning för att komma framåt i forskningen är att samarbeta över disciplinsgränserna med såväl läkare som kliniskt arbetande forskare.

– Att arbeta multidisciplinärt är nödvändigt. Teamet är knutet till ett tiotal forskargrupper i Stockholm, Sverige och internationellt.

Vad hoppas du ha uppnått på fem år?

– Att vi inom anslagstiden kan utveckla metoder och forskningsresultat som kan leda till säkrare och mer effektiv cellterapibehandling. Om något av det vi gör kan utvecklas till metoder som används rutinmässigt på klinik så vore det lysande.

Text: Jill Klackenberg

Läs mer om forskningen