Till innehåll på sidan

Dåliga energivanor på arbetsplatsen ska brytas

NYHET

Publicerad 2016-01-25

Varje dag lämnar anställda lampor, datorer och andra apparater påslagna i tomma kontorsrum. I projektet Beyondviz arbetar forskare från bland annat KTH med personal och ledning på ett flertal arbetsplatser för att öka medvetenheten och ändra vanor för att undvika onödig energianvändning.

I projektet Beyondviz arbetar personal och ledning på fyra arbetsplatser för att öka medvetenheten och ändra vanor som bidrar till onödig energianvändning. Ett datorprogram visar hur mycket el man använder på sitt kontor. Foto: Sander Dijkhuis.

Att vi är bra på att spara energi hemma betyder inte nödvändigtvis att vi är lika bra på att göra det på arbetsplatsen. Anledningarna är flera. Vi ser till exempel sällan företagets elräkning, och det är inte heller självklart att vi kan påverka elanvändningen.

Cecilia Katzeff, forskare vid KTH.

 – Det räcker inte med att informera om hur mycket el som lampor och datorer förbrukar. Personalen måste förstå hur de ska kunna förändra sina rutiner på kontoret för att minska elförbrukningen, säger Cecilia Katzeff, forskare vid KTH och Interactive Institute Swedish ICT.

I projektet Beyondviz arbetar personal och ledning på fyra arbetsplatser för att öka kunskapen och ändra vanor som bidrar till onödig energianvändning. Ett datorprogram visar hur mycket el man använder på sitt kontor och detta är ett sätt är att synliggöra elanvändningen.
 
Därmed undersöker forskarna i Beyondviz hur energiåterkoppling kan användas för att främja hållbara beteenden och bli en naturlig del av verksamheten. Genom att systematiskt bygga in strategier för att personalen ska använda mindre energi på arbetsplatsen får de större genomslag än om minskad användning ligger i händerna på enskilda individer. 

Hittills har sådana här strategier varit sällsynta, bland annat då många organisationer upplever sig sakna rätt verktyg för att arbeta med förändring. Det är detta problem som Beyondviz tar sig an genom att synliggöra elanvändning och utveckla arbetssätt för att ta tillvara återkopplingen om den egna energianvändningen.

 – Vi hoppas få inspiration och konkreta verktyg för hur vi kan samarbeta kring energieffektivisering, både förvaltningsövergripande och med alla som arbetar i våra lokaler, säger energisamordnare Susanne Arneborg på Borås stad, en av de arbetsplatser som deltar i projektet.

Ju mer energieffektiva byggnaderna och de tekniska systemen är, desto större roll spelar vårt beteende för den totala energianvändningen.

– Den onödiga elanvändningen är ofta betydande, eftersom apparater ofta lämnas påslagna även när de inte används, säger Magdalena  Boork, forskare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Resultaten från projektet kommer på sikt att kunna användas av andra företag. Beyondviz genomförs av KTH, Interactive Institute Swedish ICT och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i samarbete med Yanzi Networks, Teliasonera, Högskolan i Borås och Borås stad. 

Projektet finansieras av Energimyndighetens och IQ Samhällsbyggnads gemensamma forskningsprogram E2B2 samt partners, och pågår mellan år 2015-2017.

Text: Tinni Rappe/Peter Larsson

För mer information, kontakta Cecilia Katzeff på 072 - 251 09 04 eller ckatzeff@kth.se.