Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

De utses till Wallenberg Academy Fellows

Anslaget till KTH-forskaren Marina Petrova kommer användas för forskning om ökad bandbredd i mobilnätet 5G. Foto: Ericsson.

NYHET

Publicerad 2019-12-03

Nu står det klart att KTH-forskarna Sara Zahedi och Marina Petrova utses till Wallenberg Academy Fellows 2019. Anslagen sträcker sig över fem år och är tänkt att stötta respektive forskare att kunna fördjupa sig inom sitt forskningsområde under en längre period.

Enligt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är målet med satsningen Wallenberg Academy Fellows att stärka Sverige som kunskapsnation genom att behålla de största talangerna i landet. Parallellt med detta möjliggörs också en rekrytering av yngre, internationella forskare till Sverige.

KTH-forskaren Sara Zahedi. Foto: Markus Marcetic.

Sara Zahedi är en av två KTH-forskare som nu får chansen att under mer trygga former arbeta vidare inom sitt ämne, vilket är numerisk analys.

Datorsimuleringar används allt oftare som kvalitativa ersättare till vetenskapliga experiment som ofta är dyra och ibland till och med omöjliga. Simuleringar används inom en rad områden, från att göra klimatprognoser och minimera luftmotståndet i nya fordon till att utforska olika biologiska processer inom molekylärbiologin. 

Sara Zahedi kommer att utveckla nya beräkningsmetoder och kombinera dessa med djupinlärning för att skapa simuleringsverktyg som kan användas vid processer där väldigt många dynamiska objekt ingår. Mer specifikt kommer Sara Zahedi att använda beräkningsmodellerna för att simulera dynamiken hos så kallade mikrobubblor som transporterar läkemedel i människokroppen. När mikrobubblorna når sin slutdestination, exempelvis en tumör, spräcks de med ultraljud. Effektivare och noggrannare beräkningsmodeller kommer att bidra till en bättre förståelse av mikrobubblornas dynamik och utveckling av nya mediciner.

KTH-forskaren Marina Petrova. Foto: Markus Marcetic.

Anslaget till Marina Petrova, universitetslektor vid KTH, kommer att användas för forskning om utökad bandbredd i nästa generations nätverk (5G). Detta genom att utveckla metoder som gör det möjligt att även använda information i millimetervågsbandet. Till sin hjälp har Marina Petrova radarteknik och maskininlärning.

Anledningen till att detta arbete behövs är att ju mer uppkopplat samhället blir desto mer trängsel blir det bland radiovågorna i de mobila nätverken.

Anslagen i Academy Fellows-programmet uppgår till mellan fem och femton miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut har forskarna möjlighet att söka ytterligare fem års finansiering.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Marina Petrova på petrovam@kth.se eller Sara Zahedi på sara.zahedi@math.kth.se.