Till innehåll på sidan

Deep tech - vad är det?

Porträttfoto Lisa Ericsson
Lisa Ericsson, chef för KTH Innovation. Foto: Håkan Lindgren.
Publicerad 2023-12-08

Hallå där, Lisa Ericsson, chef för KTH Innovation. Sedan fem-sex år tillbaka har begreppet deep tech börjat användas allt mer och i olika sammanhang – men vad är det egentligen?

– Det är ett samlingsnamn och används ofta när man pratar om forskningsbaserade startup-företag som med banbrytande forskning tar sig an komplexa frågeställningar, ofta stora samhällsutmaningar, där forskningen är komplex, tar lång tid och det är lång väg till marknaden. Ofta har dessa bolag en potential att förändra flera olika branscher från grunden. Detta till skillnad mot startup-företag som har en t ydlig produkt eller lösning där tiden från idé till marknad är mycket kortare.

Deep tech kan delas in i åtta olika plattformar enligt en kartläggning som Vinnova gjort av hur Sverige står sig vad gäller deep tech. Hur ligger KTH till?

–Väldigt bra. Vi är bäst i Sverige inom sex av dessa områden och har en framstående roll då man tittar på patent, publikationer och start-ups. Men vi kan absolut göra mer, bli tydligare genom att också utforska och utveckla gränsytan mellan akademi och start-ups.

– Det är viktigt att man vågar härbärgera de komplexa lösningarna längre inom akademin, inte tveka att gå tillbaka till labbet om det behövs innan man ger sig ut på marknaden.

Deep tech kräver alltså en djup förståelse inom forskning och vetenskap och är på framväxt. Men internationellt har många andra länder kommit längre, enligt Vinnovas rapport. Vad beror det på?

– Det svenska systemet har inte riktigt varit riggat för den här typen av företag hittills, utan har istället lutat sig tillbaka på den framgång vi haft med att bygga mer digitala bolag. Deep tech Det kräver en förståelse för logiken när det gäller deep tech-bolag, mer kapital, ökad djärvhet och samtidigt tålamod.

Hur arbetar KTH Innovation med detta?

– Vi har egentligen arbetat med deep tech i många år, men förståelsen från innovationsekosystemet har tidigare varit relativt låg. Vi satsar nu mer och kommer under nästa år arbeta med förstärka och fördjupa vårt stöd till just deep tech.

Finns det något svenskt uttryck för deep tech?

– Det finns en del försök till svenska namn, ex framväxande teknologilösningar eller bolag som bygger på banbrytande forskning. Men med det sagt är det nog mer fokus på hur det ska skrivas; deeptech, deep tech, Deep Tech….. ?

Text: Jill Klackenberg

Åtta teknikplattformar

De åtta teknikplattformar inom vilka deep tech finns är:

  • Artificial Intelligence & Data
  • Cleaner Energy
  • Pollution and Waste Management
  • Industrial Biotech
  • Advanced Materials
  • Robotics & Communication
  • Quantum Computing
  • Life Science