Till innehåll på sidan

Eftertraktade ingenjörer får jobb även i lågkonjunktur

Publicerad 2011-12-12

Trots turbulent konjunktur får nästan alla som tar examen från KTH jobb inom två år. Det visar KTH:s stora undersökning Karriärrapport 2011. Närmare 70 procent hade fått sitt drömjobb och var tionde student finns på chefsnivå.

– Många företag är otroligt angelägna om att få ingenjörer från KTH. Det kan vara avgörande för att bolagen ska stanna kvar i Sverige, säger Margareta Norell Bergendahl, vice rektor på KTH.

I Karriärrapporten 2011 svarar personer som tog examen från KTH 2008/2009 på frågor om hur de har etablerat sig på arbetsmarknaden. När studenterna tog examen gick Sverige och många andra länder in i en djupare lågkonjunktur. Trots det har 94 procent av KTH:s studenter fått anställning efter examen.

– För mig som rektor är det mycket glädjande att våra utbildningar matchar arbetsmarknadens behov så väl. Det känns väldigt tillfredsställande att vi i så hög grad kan bidra till näringslivets kompetensförsörjning även i sämre ekonomiska tider, säger KTH:s rektor Peter Gudmundson.

– Det här är ett tydligt kvitto på att en utbildning från KTH ger jobb och meningsfulla och relevanta arbetsuppgifter. Vi har förvisso haft det på känn, men genom den här rapporten får vi det svart på vitt, säger Peter Gudmundson.

När KTH diskuterar långsiktiga samarbeten framhåller företagen kompetens­försörjningen som en kärnfråga, både vid hög- och lågkonjunktur.

– Många företag är otroligt angelägna om att få ingenjörer från KTH. Det kan vara avgörande för att bolagen ska stanna kvar i Sverige, säger Margareta Norell Bergendahl, vice rektor med ansvar för att förstärka KTH:s relationer med näringslivet.

KTH har genomfört undersökningen Karriärrapporten vid två tidigare tillfällen. Flera resultat har förbättrats sedan förra undersökningen, som genomfördes för två år sedan. Bland annat är fler studenter nöjda med utbildningarnas näringslivskontakter än tidigare år.

– Närmare 80 procent skulle välja KTH igen framför andra universitet, det är glädjande. Här har våra ansträngningar gett resultat. Men vi kan alltid bli bättre, säger Margareta Norell Bergendahl.

KTH har de senaste åren fått ett mer internationellt fokus. Resultatet återspeglas i undersökningen där 68 procent anser att utbildningen även är användbar på den internationella marknaden och att en examen från KTH har hög status.

– Både inhemska och internationella alumner är positiva till att utbildningen blivit mer attraktiv på den internationella arbetsmarknaden.  Här har skett en ökning med hela 9 procent sedan 2009. Särskilt de utländska studenterna tar upp detta i undersökningen, säger Margareta Norell Bergendahl.

Samtliga examinerade från 2008/2009, 4146 individer, har tillfrågats i undersökningen. Svarsfrekvensen var 46,3 procent vilket motsvara 1916 individer.

För mer information kontakta Margareta Norell Bergendahl, 08-790 80 68, eller maggan@kth.se

Läs ett längre sammandrag från Karriärrapporten här