Till innehåll på sidan

Elva KTH-forskare utses till Wallenberg Scholars

KTH borggård
Publicerad 2024-03-26

Sammanlagt elva av de 118 forskare som i år får utmärkelsen Wallenberg Scholar är KTH-forskare. Wallenberg Scholars-programmet ger ledande forskare i landet anslag för fri forskning under fem år med upp till 20 miljoner kronor vardera.

Wallenberg Scholars utses var fjärde år. På årets lista placerar sig elva KTH-forskare, varav fem får utmärkelsen för allra första gången: Dejan Kostic, Tuuli Lappalainen, Joakim Lundeberg, Petter Brändén och Ilaria Testa.

Dejan Kostic vill som Wallenberg Scholar skapa en skalbar och anpassningsbar plattform för energieffektiva, domänspecialiserade stora språkmodeller som ChatGPT, så kallade LLMs, för att lösa problemet med de höga kostnaderna och den ohållbara energiåtgången. Dejan Kostic är professor i Internetteknik.

Tuuli Lappalainen vill öka vår förståelse av den genetiska arkitektur som ger upphov till komplexa genetiska sjukdomar, sjukdomar som orsakas av en kombination av flertalet genvarianter och miljöpåverkan. Tuuli Lappalainen är professor i Genomik.

Joakim Lundeberg har som mål att dra nytta av de senaste forskningsresultaten för att utveckla ett nytt sätt för upptäckt och övervakning av prostatacancer. Joakim Lundeberg är professor i Genteknologi.

Petter Brändén vill som Wallenberg Scholar utveckla den matematiska teorin för negativt beroende. Negativt beroende är ett samlingsnamn för matematiskt modellerande av frånstötande partiklar inom statistisk fysik. Petter Brändén är professor i diskret matematik.

Ilaria Testa vill som Wallenberg Scholar bygga ett mikroskop som kan avslöja och filma de snabba förlopp som sker i det molekylära maskinerier som exempelvis styr hjärnans synapser. Ilaria Testa är docent i Tillämpad Fysik.

Övriga sex KTH-forskare som har utsetts till Wallenberg Scholars 2024 har fått utmärkelsen även tidigare år: Kurt Johansson, professor i matematik, Hans Hertz, professor i biomedicinsk teknik, Josefin Larsson, professor i astrofysik, Karl Henrik Johansson, professor i nätverksreglering, Fredrik Viklund, professor i matematik, och Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi med inriktning mot datorseende och robotik.

I utvärderingen av ansökningarna till Wallenberg Scholars har närmare 500 internationella expertutlåtanden hämtats in. Varje ansökan har lästs av fyra till fem internationella experter.

Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, säger:
– Vår målsättning är att ge framstående forskare fria medel där de själva väljer vad de vill forska på. Vi hoppas att detta ger möjlighet för djärv och banbrytande forskning.

Text: Katarina Ahlfort ( ahlfort@kth.se )
Foto: Jann Lipka

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-03-26