Till innehåll på sidan

Framtidens krig utspelar sig på internet

KTH-forskarna Gunnar Karlsson och Pontus Johnson samt vicerektor Annika Stensson Trigell i samspråk med generalmajor Fredrik Robertsson vid Försvarsmakten. Foto: Peter Ardell.

NYHET

Publicerad 2019-06-13

Nu har KTH och Försvarsmakten offentliggjort ett nytt samarbete runt it-säkerhet, detta i form av Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet. Enligt Pontus Johnson som är projektledare för planeringen av centrumbildningen är samarbetet ett uttryck för hur framtidens konflikter kommer att se ut samt utspela sig.

– Uppfattningen är att framtidens krig kommer att utkämpas alltmer i cyberrymden. Datorer styr allt fler saker, från samhällets elkraftförsörjning till stridsflygplan. Men datorernas inneboende sårbarhet innebär att alla dessa objekt kan riskera att hackas. Man brukar prata om land (armén), sjö (flottan) och luft (flygvapnet). Nu talar allt fler om cybermiljön som en fjärde krigsskådeplats.

Det säger Pontus Johnson som vid sidan av centrumarbetet också är professor i nätverk och systemteknik vid KTH.

Operationer i cyberrymden

Anledningen till centrumbildningen är att Försvarsmakten behöver förstärka och bredda sin forskning och utbildning inom cyberförsvars- och informationssäkerhetsområdena. Det handlar om att öka försvarets kunskap om och bidra till förmågan att genomföra operationer i cyberrymden, liksom till att myndigheten har försvarbara och skyddade informationssystem.

– Att Försvarsmakten vänder sig till just KTH beror på att cyberarenan kräver väldigt hög teknisk kompetens. En traditionell konflikt kräver ju många soldater och avancerade utrustning, men i cyberrymden är det intellektuell förmåga som är avgörande. Sedan är detta ett ämne vars betydelse vuxit snabbt i samhället i takt med den hastiga digitaliseringen och den ökande insikten om de sårbarheter som digitaliseringen medför, säger Pontus Johnson.

Cybersoldater

Under nästa höst kommer de första svenska så kallade cybersoldaterna att börja sin värnplikt. I ett pilotprojekt kommer cirka 30 värnpliktiga att utbildas i att möta cyberhotet från främmande makt.

– Intentionen är att KTH deltar både i utbildningsplaneringen, i utbildningen av Försvarsmaktens egna lärare och i viss utsträckning även i utbildningen av cybersoldaterna.

Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning på KTH, välkomnar möjligheten att utveckla detta högaktuella område med än mer relevant forskning.

– Det nya samarbetet i centrumet gör att vi kan samla och förstärka vår verksamhet inom området. Det möjliggör också en starkare koppling mellan civil och mer försvarsinriktad forskning inom cybersäkerhet, vilket gagnar både KTH och Sverige på sikt, säger Annika Stensson Trigell.

Rent fysisk kommer forskningscentret att ligga i KTH:s lokaler, och då mer precist KTH:s skola för elektroteknik och datavetenskap (EECS). Finansieringen kommer från Försvarsmakten, och första januari nästa år invigs centret.

Inledningsvis är Försvarsmakten och KTH parter i centrumet. I ett senare skede kan ytterligare parter ges möjlighet att bidra till centrumets verksamhet.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Pontus Johnson på 08 - 790 68 25 / pontusj@kth.se eller David Olgart (utvecklingsledare vid Försvarsmaktens ledningsstab) på david.olgart@mil.se.