Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ger folk makt via mobilen

NYHET

Publicerad 2014-11-10

KTH-forskaren Konrad Tollmar har tillsammans med några kollegor utvecklat mobilappen Opiner som är ett verktyg för direktdemokrati. Med Opiners hjälp kan vem som helst genomföra undersökningar, driva opinion och påverka politiska beslut.
– Det radikala med Opiner är att det ger människor en möjlighet som enbart stora organisationer tidigare haft. Det vill säga ett alternativ till tjänster som kan kosta miljoner att använda, säger Konrad Tollmar, universitetslektor på KTH.

Opiner är ett verktyg för direktdemokrati som inte kostar en massa pengar att använda.

Den traditionella vägen till opinionsbildande ser enligt Konrad Tollmar ut som följer:

En intressegrupp har ett problem som de vill ha en lösning på. De vill från politiskt håll ha mer fokus på en specifik fråga. De betalar ett opinionsföretag som gör en undersökning. En ganska riktad sådan för att vara mer exakt. Efter att denna är genomförd så finns det ett statistiskt säkerställt faktaunderlag som intressegruppen kan skriva och basera en debattartikel på. Sedan kan frågan "skänkas" till en  politiker som behöver en sakfråga att jobba med.

– Större opinionsundersökningar kostar mycket att genomföra med hjälp av traditionella företag. Opiner gör det möjligt för vem som  helst att driva opinion eller genomföra undersökningar av andra orsaker. Givetvis beroende av fråga, men om man genomför en undersökning och 2 000-3 000 människor eller fler säger samma sak kan det vara svårt för en politiker att ducka för resultatet, säger Konrad Tollmar.

Konrad Tollmar, universitetslektor på KTH. Foto: Jenny Minnema.

Han svarar jakande på frågan om Opiner kan användas till att påverka människor att bli mer politiskt involverade, och även vara med och påverka samhällsutvecklingen. Medierna skulle också kunna använda verktyget för att införskaffa underlag för artiklar om vad Sveriges befolkning tycker i olika frågor.

– Det är det vi jobbar med, en form av direktdemokrati. Att folk kan vara med och påverka samhällsutvecklingen. Men Opiner kan användas till det mesta, stort som smått. Det ska dock påpekas att Opiner är ett verktyg för att samla in åsikter, inte genomföra röstningar, säger Konrad Tollmar.

Han tillägger att förutom prislappen så är det nya med Opiner öppenheten i allt. Förutom att genomföra omrösningar så ingår även möjligheten att analysera resultatet och fritt dela med sig av det. För Opiner är mer än bara en app, det är ett helt it-system. Där ingår även en verktygslåda för att enkelt visualisera resultaten på ett begripligt sätt.

– Det finns mängder av bra verktyg på webben för omröstningar, men de är stängda och kommersiella. Opiner är helt öppet och fungerar på alla typer av nyare mobiler. Systemet är öppen källkod så vem som helst kan ladda ner mjukvaran och sätta upp sin egen Opiner, säger Konrad Tollmar.

Han tillägger att den kanske viktigaste nyheten med Opiner är att den är kontextspecifik.

– Att bruka mobilen för att ta reda på vad folk tycker gör att man kan använda sig av både plats och tid och ställa relevanta frågor baserade på dessa två parametrar. Till exempel hur du tycker lokaltrafiken fungerar när du befinner dig i tunnelbanan, om Stockholmarna behöver fler vägar när de sitter fast i rusningstrafiken eller vad eleverna tycker om lunchkvaliteten när det är dags för ett besök i skolmatsalen, säger Konrad Tollmar.

Just elever och deras åsikter är en grupp som han och de andra forskarna jobbat med. Här har undersökningarna blivit ett sätt att utveckla pedagogiken i skolan, för att öka elevernas förståelse för så väl politik som språk.

– Här fick vi lära oss en läxa. Först pratade vi med lärarna om vilka frågor som skulle ställas. Det funkade sisådär. Eleverna tyckte inte alltid att frågorna var relevanta. Det blev betydligt bättre när eleverna själva fick formulera sina frågor, säger Konrad Tollmar.

Han avslutar med att återkomma till tid och plats och vad dessa parametrar spelar för roll för resultatet av undersökningar.

En av poängerna med Opiner är att systemet är kontextspecifik.

– Det finns vetenskapliga belägg inom beteendevetenskapen och det som kallas "Experience sampling" att man får en mer sann indikation på vad folk tycker om man plockar tyckandet i stunden istället för stora enkäter efteråt, säger Konrad Tollmar.

Konrad Tollmar har tillsammans med andra forskare vid KTH under ett antal år jobbat med olika digitala verktyg för att hjälpa människor att göra sina röster hörda. Arbetet med Opiner är en del av det europeiska forskningsprojektet FlashPoll, och just namnet Opiner kommer från engelskans "to opine", det vill säga att "tycka / anse". 

De som jobbat med Opiner heter Konrad Tollmar, Måns Wrange, Patrik Hernwall, Igor Isaksson och Mats Gustavsson.

Några av forskarna bakom Opiner kommer att delta i ett seminarium om digitala mediers betydelse för demokratiskt deltagande i allmänhet och för unga i synnerhet. Detta seminarium äger rum i Althinsalen på Tekniska museet den 18 november klockan 09:30 till 12:00.

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Konrad Tollmar på 08 - 790 43 03 eller konrad@kth.se.