Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Global uppvärmning och plastföroreningar i ond cirkel

Man öppnar paket råa plastbitar i labbet.
En effekt av den globala uppvärmningen är snabbare nedbrytning av plast, vilket i sin tur leder till högre koldioxidutsläpp, säger Xinfeng Wei, som här packar upp plastpellets i laboratoriet för polymera material på KTH i Stockholm. Foto: David Callahan
Publicerad 2024-03-20

Global uppvärmning och plastföroreningar är fast i en ”ond cirkel” där det ena göder det andra, enligt KTH-forskare inom polymera material.

Det ömsesidigt förstärkande förhållandet eskalerar både den globala uppvärmningen, nedbrytningen av material, plastavfall och läckage av giftiga kemikalier, enligt en forskningsrapport publicerad i Nature Communication.

Kvaliteteten i plastprodukter kommer i framtiden att försämras snabbare på grund av stigande globala temperaturer, vilket i sin tur leder till ökad efterfrågan på plast. Om denna efterfrågan tillgodoses kommer, enligt Xinfeng Wei, forskare inom polymera material vid KTH, utsläppen som driver upp den globala temperaturen ytterligare.

– En självförstärkande cykel bildas, vilket skapar en ond cirkel mellan klimatförändringar och plastföroreningar", säger Xinfeng Wei.

Under 2019 orsakade plast 3,4 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Det motsvarar cirka 1,8 miljarder ton, främst genom produktion och omvandling från fossila bränslen, enligt statistik från OCED. År 2060 förväntas denna mängd ha mer än fördubblats.

– Ju högre temperaturökningen är, desto mer försämras materialens egenskaper, säger Wei. Styvheten hos vanligt förekommande plaster som polyeten, polypropen och polyvinylklorid minskar med mer än 20 procent när temperaturen stiger från 23 och till 40 grader, säger han.

Kvalitetsförsämringen innebär att polymerprodukter – allt från kläder till bildelar och vitvaror – måste bytas ut oftare, vilket leder till större tillverkningsvolymer i ett högre tempo.

Följderna blir bland annat otillförlitliga livsmedelsförpackningar och nedsmutsning av vattendrag och fiskars livsmiljöer på grund av en ökning av mikroplaster, enligt undersökningen.

Rapporten redogör också för utsläpp av VOC-ämnen, lättflyktiga kemikalier, som följer av ett varmare klimat samt andra farliga föreningar, inklusive smörjmedel, flamskyddsmedel, mjukgörare, antioxidanter, färgämnen och UV- och värmestabilisatorer. Värmen kommer att påskynda spridning, avdunstning och urlakning av dessa ämnen i luft, mark och vatten, enligt studien.

Forskarna uppmärksammar de kombinerade effekterna av värme och fukt på grund av den globala uppvärmningen.

– En varmare atmosfär ökar avdunstningen av fukt och kan också hålla kvar mer vattenånga, säger Wei.

I kombination med värme orsakar det särskilt negativa konsekvenser för plast. Effekterna av stigande temperatur och fukt skapar mycket utmanande förhållanden för dessa polymerer, konstaterar han.

För att kunna ta itu med utmaningen med plastföroreningar och klimatförändringar uppmanar forskarna till uppmärksamhet och mobilisering av insatser inom alla sektorer som är involverade i plastens livscykel.

Text: David Callahan

Publication:

Plastic pollution amplified by a warming climate, Nature Communications, https://doi.org/10.1038/s41467-024-46127-9

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-03-20