Till innehåll på sidan

Hon får KTH:s stora pris

NYHET

Publicerad 2014-09-01

Sara Snogerup Linse heter årets mottagare av KTH:s stora pris och 1,2 miljoner kronor. I och med utmärkelsen tar hon plats i samma sällskap som Robyn, Hans Rosling och Niklas Zennström. Förutom sin stora gärning inom proteinforskningen så är Sara Snogerup Linse barnboksförfattare med titlar som "Kjetil lär sig flyga" och "Prins Pralin åker buss".

Sara Snogerup Linse. Foto: Kyrre Thalberg

Sara Snogerup Linse är professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet. Hennes forskningsarbete går bland annat ut på att studera särskilda proteiner som spelar en avgörande roll vid diagnoser som exempelvis Alzheimer, Parkinson och diabetes.

Bland de större vetenskapliga framgångarna som Sara Snogerup Linse nått ingår det samarbete med en forskargrupp i Cambridge då Linses forskargrupp förra året identifierade ett viktigt steg i det molekylära händelseförlopp som leder fram till att nervceller dör i Alzheimers sjukdom.

Här är motiveringen till varför Sara Snogerup Linse får KTH:s stora pris:

"Sara Snogerup Linse har genom sin molekylärfysikaliska forskning vidgat och utvecklat kunskapen kring proteiners biofysikaliska kemi och deras avgörande roll vid några av vår tids vanligaste sjukdomar som diabetes, Alzheimer och Parkinson. Hennes nit, engagemang och kompetens banar väg för ny och livsavgörande kunskap."

KTH:s rektor Peter Gudmundson anser att Sara Snogerup Linse är en mycket värdig mottagare av årets pris.

– Sara Snogerup Linse är en mycket välförtjänt vinnare. Hennes forskning är av stor betydelse för att lösa gåtan kring några av våra allvarliga sjukdomar, säger Peter Gudmundson.

Sara Snogerup Linse själv är mycket glad över priset. Fantastiskt roligt skrattar hon, och säger samtidigt att det är lite svårt att ta in.

– Det är roligt, det får man erkänna. En stor ära. Och det är förstås också en stora ära att få hamna i samma sällskap som Robyn, säger Sara Snogerup Linse.

Hon berättar att hon ägnar dagarna åt grundforskning, som att studera hur proteinmolekyler i vår människokropp samverkar med varandra. Vad finns det för drivkrafter, vilka effekter uppstår och vilka parametrar styr det är frågor hon söker svar på.

– Jag jobbar ju som sagt med grundforskning, men jag försöker samtidigt applicera den på verkliga problem. Ett sådant problem är hur proteiner klumpar ihop sig och faller samman på ett oönskat sätt, säger Sara Snogerup Linse.

Det finns många aktiva inom detta forskningsområde, fortsätter hon. Det handlar alltså om att försöka se vad de gör och sedan testa någonting annat. Försöka hitta ett fält som hon kan applicera sina metoder och kunskaper på.

Proteinklumparna är som sagt ett sådant område. Att förstå grundmekanismerna, i vilket ordning saker sker och så vidare.

– Här har vi sett att det är ett cykliskt förlopp. Man kan snarare prata om en självförstärkande process. En snöbollseffekt, säger 
Sara Snogerup Linse.

Barnboksförfattarskapet ser hon som en mycket trevlig kontrast till akademiska arbetet. En befriande känsla, helt enkelt.

– I forskningen skriver man på ett helt annat sätt än i skönlitteraturen. Här måste man backa upp allt med citat från andra forskare eller egna data. I barnböckerna behöver man inte förklara något. Man kan vara allvetande och får också lov att vara lite mystisk. Att jag ritar 
handlar nog mycket om att jag alltid tyckt om bilder. Jag tycker om det sätt på vilket man kan förmedla känslor och tankar med bilder. Jag tänker väldigt mycket i bilder, och jag brukar alltid påbörja olika forskningsexperimentet med att rita upp dem, skrattar Sara Snogerup Linse.

Det är lite tidigt kanske, men får man vara fräck och fråga om du har någon plan för pengarna?

– Ja, det är väldigt tidigt att fråga det. Men det finns gott om ideella verksamheter som jag vill stödja. Det är viktigt att pengarna kommer att göra skillnad, säger Sara Snogerup Linse.

Peter Larsson

Fakta om pristagaren

  • Sara Snogerup Linse är 52 år och verksam som professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet.
  • Hon tog civilingenjörsexamen i kemiteknik 1985 efter att ha studerat i Lund och vid Stanford University och disputerade 1993 i fysikalisk kemi vid Lunds universitet. Hon blev 1997 docent i fysikalisk kemi i Lund, 2004 professor i fysikalisk kemi och 2009 professor i molekylär proteinvetenskap.
  • Sara Snogerup Linse invaldes 2004 som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och blev 2012 ledamot av Nobelkommittén för kemi.
  • Tillsammans med Kyrre Thalberg har hon även skrivit och illustrerat barnböcker.

Fakta om KTH:s Stora pris

  • KTH:s Stora pris, som i år uppgår till 1,2 miljoner kronor, utgår ur avkastningen från en donation av en anonym givare. Priset ska tilldelas svenska medborgare som genom epokgörande insatser eller upptäckter och skapande av nya värden, särskilt inom teknik men även inom vetenskap och konst, främjar vårt folks välstånd. Priset har delats ut sedan 1945.
  • Här hittar du hela listan med pristagare: www.kth.se/om/fakta/fame/kths-stora-pris/samtliga-pristagare-1.3972