Till innehåll på sidan

Hon hjälper dig att hjälpa till

NYHET

Publicerad 2014-03-24

Crowdfunding - eller gräsrotsfinansiering - har tidigare använts för att hjälpa olika kulturprojekt och mindre företag att komma på fötter. KTH-studenten Malin Cronqvist insåg snabbt att detta sätt att finansiera något även fungerar utmärkt för internationellt biståndsarbete. Det på grund av att det finns ett stort behov bland donatorer och finansiärer att se att deras insats faktiskt gör skillnad.

Malin Cronqvist, KTH-student och grundare av företaget Help to Help. Foto: Peter Larsson

Det var faktiskt redan innan en resa till Tanzania - en vistelse i landet som resulterade i en del frustration på grund av synliga problem runt bistånd och välgörenhet - som Malin Cronqvist hade bestämt sig. Det var avgjort att hon skulle starta Help to Help, en webbtjänst som via gräsrotsfinansiering hjälper till med att samla in pengar till afrikanska studenter.

– Jag vill inte peka ut enskilda organisationer eller biståndsprojekt, men tidigare har det bitvis varit svårt för donatorer att få direkt återkoppling om var pengarna hamnar och hur de hjälper människor till ett bättre och drägligare liv. Det har helt enkelt kostat för mycket rent administrativt med sådan transparens, och i bästa fall har upplösningen varit att man kunnat se att pengarna tillfallit exempelvis byar. Vår tekniska lösning ger den synligheten på individnivå, och en direktkontakt mellan donator och enskilda donationsmottagare, säger Malin Cronqvist.

Med Help to Help kan personer eller företag sponsra utbildningen för studenter i utvecklingsländer som Tanzania. Det handlar enligt Malin  Cronqvist om hjälp till självhjälp på ett långsiktigt sätt.

– Help to Help är ett personligt och transparent sätt att bidra. Du kan själv bestämma vem du vill sponsra, och kan direkt se hur pengarna gör nytta. Varje student har en profil på vår webbplats och du kan kommunicera direkt med honom eller henne och se vilka framsteg som studenten gör, säger Malin Cronqvist.

Ja, på webbplatsen får alla och envar direkt feedback på hur mycket hjälp en enskild student fått, och hur mycket som återstår. Detta i form av procent och staplar.

Så här ser Help to Helps webbplats ut.

Malin Cronqvist berättar att det inte finns något övre gräns hur mycket man kan skänka, men för att en donation ska vara ekonomisk försvarbar när det kommer till de transaktionskostnader som finns ligger den undre gränsen på 20 kronor. Och det är en summa som många ger. Det är själv poängen med gräsrotsfinansiering, att det inte handlar om få personer som skänker mycket pengar utan snarare många personer som var och en skänker lite pengar.

Själv processen för hur en student väljs ut för att bli sponsrad via Help to Helps webbplats ser ut som följer. 

Först blir studenter rekommenderade till Help to Help som identifierar de personer som har störst potential att bidra till landets utveckling, vilket är en viktig poäng för verksamheten.

– De studenter som sponsras via Help to Help är alla människor som kommer från en tuff ekonomisk bakgrund och som vi ser har en stor talang och ett stort driv. De kommer alla att kunna bidra till Tanzanias tillväxt och att fler jobb skapas när de är klara med sina studier. Help to Help bygger på att man tror att utbildning är ett väg för ett land att utvecklas, och att det är befolkningen i ett land som ska driva denna utveckling, säger Malin Cronqvist.

Hon fortsätter med att berätta att Help to Help har krav på studenterna att de kommunicerar med bidragsgivarna. Det är en viktig del i relationsskapandet. När studenterna sedan antas får de varsin profil på webbplatsen, blir sponsrade, tar sin examen och får omgående jobb.

– En del av Help to Helps insats är också att se till att studenterna kommer med i olika nätverk, vilket ger dem större chans att lyckas med  studierna och få jobb när de är klara, säger Malin Cronqvist.

Hur kvantifierar du Help to Help framgångar så här långt?

– För ett år sedan hade vi två studenter som kunde sponsras. Idag är det 21 studenter och vi ska ha minst 30 studenter till årsskiftet. Två studenter har tagit examen och fått jobb direkt, och ytterligare fem tar examen till sommaren, säger Malin Cronqvist.

Kan Help to Help skala upp, det vill säga växa och inbegripa så många som kanske 10 000 studenter eller fler i framtiden?

– Absolut. Det finns alla möjligheter för det. Vi tittar redan på länder som Nigeria, Kenya. Ghana och Uganda. Vi går inte dock inte in i alla länder samtidigt. Vi arbetar hellre långsamt och kvalitativt än snabbt och slarvigt. Det finns mycket vi måste analysera och utvärdera innan vi startar med ett nytt land. Som att exempelvis hitta korruptionssäkra banker och tillräckligt bra universitet, säger Malin Cronqvist.

Hon avslutar med att säga att en anledning till Help to Helps framgångar så här långt har varit all hjälp hon fått av Student Inc och KTH Innovation.

– Det var när jag kom i kontakt med Student Inc och KTH Innovation som Help to Help började växa på allvar. Detta eftersom jag fick så himla bra rådgivning av coacherna där. Sedan har det inte skadat att jag varit lite naiv. Man måste lite naiv för att lyckas, annars ser man bara alla problem, skrattar Malin Cronqvist.

Nyligen utsågs Malin Cronqvist till Årets Nytänkare av Danske Bank. Anledningarna är bland andra att Malin Cronqvist tror på ökad transparens i välgörenhetsbranschen, på vikten av högre utbildning i utvecklingsländer samt på ökade samarbeten med företag. Dessutom har hon både ett starkt driv, ett engagemang och är nytänkande. 

Idag driver Malin Cronqvist Help to Help tillsammans med tre andra (som hon beskriver dem) "fantastiska personer" som har stor passion för det företaget gör och som tänker nytt tillsammans med henne. Dessa tre personer är Erik Bäck, Fredrik Hagblom och Gorka Fagilde, varav de tv första även de är KTH-studenter. 

Help to helps webbplats hittar du här: www.helptohelp.se

För mer information, kontakta Malin Cronqvist på 070 - 408 74 74, malincr@kth.se eller malin@helptohelp.se.

Peter Larsson