Till innehåll på sidan

Imogen Heap charmade publiken på invigningen

– nu är Music Tech Fest på KTH igång

Sångerskan och innovatören Imogen Heap berättade om sin blockchain-baserade musikrättighetslösning, Mycela. Foto: David Callahan.
Publicerad 2018-09-04

Vid invigningen av Music Tech Fest på KTH igår var sångerskan Imogen Heap där för att berätta om sin blockchain-lösning som ska underlätta hantering av musikrättigheter. Men med det fina naturliga reverbet i gamla reaktorhallen kunde hon inte låta bli att brista ut i sång då och då. Det händer spännande saker när konst och teknik befruktar varandra.

– Det som är fantastiskt med KTH är att det är en institution där vetenskap och konst möts, sa Music Tech Fests grundare Michela Magas, som inledde invigningen och presenterade talarna.

Sigbritt Karlsson, rektor på KTH. Foto: David Callahan.

Hon var också imponerad av hur många från KTH som deltar under Music Tech Fest-veckan: drygt 100 forskare, lärare doktorander och studenter samt drygt 80 studentvolontärer.

– Det är alltså närmare 200 från KTH som har bestämt sig för att det här är någonting som är värdefullt för dem att delta i.

Rektor Sigbritt Karlsson sa att samarbetet med Music Tech Fest Stockholm är en perfekt matchning för KTH.

– KTH är ju en självklar mötesplats för spännande idéer och innovationer. Det är en fantastisk möjlighet för oss att ge uttryck för vår devis, vetenskap och konst och synen på jämställdhet inom tekniksfären som en kvalitetsfråga delar vi med Music Tech Fest.

– Om jag ska sammanfatta KTH i två ord skulle jag säga idéer och lösningar. Och svensk industri hade inte varit så stark som den är idag utan KTH, sa Sigbritt Karlsson.

Sångerskan och innovatören Imogen Heap berättade om sitt projekt Mycelia som också innebär ett möte mellan konst och vetenskap. Hon beskrev Mycelia som en decentraliserad sångdatabas, ”allt du behöver veta om en sång”. Konceptet bygger på blockchain-teknologi och är en sorts peer-to-peer-lösning för att underlätta hanteringen av musikrättigheter.

Ett av de mer vetenskapliga inslagen under invigningen stod Danica Kragic , professor i datalogi på KTH, för. Hon berättade om sin forskning inom artificiell intelligens, om utmaningar inom området på kort och lång sikt. En utmaning hon tog upp var att man ofta vill att robotar ska se ut som människor.

– Men om man bygger robotar som ser ut som människor har människor förväntningar på att robotarna ska vara människoliknande.

Läs mer på   och på webbplatsen för Music Tech Fest .

Håkan Soold