Till innehåll på sidan

Intelligenta bilar ska ge säkrare förare

Andreas Erséus
Enligt Andreas Erséus, som forskat på området, bör en bil som är anpassad efter individen kunna öka säkerheten i trafiken
Publicerad 2010-09-28

Ny forskning vid KTH visar att det med mätningar går att dela in bilförare i olika grupper, de som är skickliga och de som inte är fullt lika skickliga. Detta forskningsresultat kan i förlängningen hjälpa industrin att skapa fordon bättre anpassade till olika förares individuella behov. Målet är att fordonet ska hjälpa förare att både bli säkrare i trafiken och trivas bättre bakom ratten.

– Jag har studerat folks beteende när de kör bil i en bilsimulator, till exempel kurvtagning på landsväg och undanmanövrar. Studien visar att det går att se en skillnad mellan mer och mindre rutinerade förare med objektiva mätningar, säger Andreas Erséus, tidigare doktorand vid KTH.

Resultatet gör att det intressant att forska vidare i ämnet, fortsätter Andreas Erséus. Att det finns en möjlighet att identifiera de individuella skillnader som finns mellan olika skickliga förare var inte fastslaget rent vetenskapligt när han började forska, och detta öppnar för många nya möjligheter. Bland annat för fordonsindustrin att skapa fordon som ger olika typer av stöd till olika förare. Ungefär som det finns bilar som kan spara ett antal olika profiler med sätesinställningar.

– Beroende på vilken förartyp det handlar om så kan olika stöd vara lämpligt. Förare kan vara skickliga på en viss typ av manövrar eller situationer, men dåliga på andra. När ska antisladdsystemet gripa in? Tidigare eller senare? Ska bilen vara lätt- eller tungstyrd? Vilken utväxling ska styrningen ha? Det finns väldigt många olika personliga körstilar, och till det behöver du en matchande skicklighet för att hantera fordonet, säger Andreas Erséus.

Lösningen kan klassificeras under namnet "Aktiva system", och allt fler sådana når marknaden. Enligt Andreas Erséus så finns ett behov.

– Det finns ett intresse från bil- och lastbilsindustri att erbjuda köparna olika typer av förarstöd. Man vill uppnå att föraren känner sig trygg och får relevant återkoppling, och att föraren känner att fordonet gör som hon eller han vill, säger Andreas Erséus.

Han tillägger att fordon idag ofta är en kompromiss mellan behov av stöd och körbarhet. Att ha en bil som är anpassad efter individen bör kunna öka säkerheten i trafiken. Olika förare kan behöva olika inställningar för att prestera bäst. Upplevelsen är också viktig, menar Andreas Erséus.

– En bil med känslig styrning kan upplevas som nervös av en del förare, som då kanske väljer bort den, medan andra gillar att den reagerar snabbt. Det är viktigt att skapa en bil anpassad för den som kör den, inte en fiktiv medelperson.

För mer information, kontakta Andreas Erséus på 073 - 047 02 10.

Peter Larsson