Till innehåll på sidan

Konflikt om hundens födelseplats

NYHET

Publicerad 2015-12-16

Hundens utveckling och ursprung forsätter att vara en kontroversiell fråga för det vetenskapliga samfundet, särskilt födelseplats och -dag. Vissa forskare hävdar Mellanöstern, andra Europa. En grupp forskare under ledning av Peter Savolainen, forskare i populationsgenetik vid KTH och Scilifelab, kan dock lägga fram nya bevis för att hundens ursprung är Södra Östasien och inget annat.

Peter Savolainen, forskare i populationsgenetik vid KTH.

Södra Östasien har tidigare pekats ut som hundens urhem, och då baserat på analyser av så kallat mitokondriellt DNA.

Flera forskningsstudier, som utgått från analys av nukleärt DNA eller arkeologiska material, har de senaste åren istället pekat ut andra
regioner, till exempel Europa, Mellanöstern och Centralasien.

Ett problem med dessa senare studier är dock att de har saknat prover från Södra Östasien, vilket innebär att om hunden verkligen kommer från detta område så skulle dessa studier inte kunna upptäcka det.

– Vi har därför i en ny forskningsstudie analyserat hela de nukleära genomen för en världsomspännande provsamling från 46 hundar, som inkluderar prover från södra Kina och Sydostasien. Vi har då funnit att hundar från Södra Östasien utmärker sig jämfört med alla andra hundpopulationer, detta genom att de har den högsta genetiska diversiteten och är genetisk närmast till vargen, säger Peter Savolainen.

Enligt Peter Savolainen ger detta starka bevis för att hunden uppstod i Södra Östasien, vilket bekräftar de tidiga studierna av Mitokondriellt DNA.

– Vi fann också att den globala hundpopulation är baserad på två viktiga händelser: Först började hund- och vargpopulationerna att dela sig för cirka 33 000 år sedan i Södra Östasien. Sedan skedde en global spridning av hunden runt hela världen, med start för cirka 15 000 år sedan, säger Peter Savolainen.

Hundens födelseplats är omtvistad.

En möjlig förklaring till uppdelningen mellan hund och varg för 33 000 år sedan är att det representerar en uppdelning mellan vargpopulationer, och att Sydkinesisk varg senare utvecklades till de första hundarna. I så fall skedde kanske den globala spridningen av hund ut ur Södra Östasien i samband med att tamhunden utvecklades.

Alternativt så representerar den tidiga uppdelningen mellan hund och varg det första steget i tämjandet av vargen och utvecklingen till tamhund.

– Hundens historia verkar alltså ha börjat för 33 000 år sedan, men den exakta vägen till de fullt domesticerade hundar som spreds över världen för 15 000 år är ännu inte klarlagd, säger Peter Savolainen.

Peter Savolainen är tillsammans med 14 andra forskare aktuell med den vetenskapliga artikeln "Out of Southern East Asia: the natural history of domestic dogs across the world".

Studien har genomförts i samarbete med kinesiska Kunming Institute of Zoology.

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Peter Savolainen på 070 - 062 40 36 eller savo@biotech.kth.se.

Se intervju med Peter Savolainen här: talks.crosstalks.tv/global-biodiversity-species-on-the-1