Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s entreprenörer når större marknad

Nyhet

Publicerad 2014-01-27

KTH inleder samarbete med amerikanska FOUNDER.org, som utbildar och stödjer unga entreprenörer. Som enda nordiska lärosäte, bland de 22 utvalda i Europa och USA, ger det nya möjligheter för skolans unga innovatörer.

Samarbetet innebär att studenter och forskarstudenter vid KTH med en bra idé, kan tävla om en plats vid FOUNDER.org University för att lära sig bygga och utveckla företag. Vid ett ettårigt program, där framgångsrika innovatörer och entreprenörer undervisar, får eleverna insikter och praktiska erfarenheter i hur företag kan växa på ett bra sätt på flera marknader.

Lisa Ericsson, chef för KTH Innovation
Lisa Ericsson, chef KTH Innovation

Lisa Ericsson, ansvarig för KTH Innovation, ser att samarbetet kan leda till ett internationellt nätverk för unga entreprenörer vid KTH.

Michael Baum, grundare av FOUNDER.org har tagit intryck av hur KTH stödjer en student med en bra idé och hur studenten får tillgång till ökade resurser om idén håller för ökade krav.
– En av de främsta orsakerna att jag frågade KTH om att bli ett partneruniversitet är de stödstrukturer som lärosätet har för studenter som vill starta företag i form av KTH Innovation, Student Inc. och inkubatorn STING.

Mikael Baum lyfter också fram att KTH använder sitt alumninätverk för att stötta lovande företagsstarter bland studenter på ett bra sätt. Han säger att nätverk är viktiga och berättar att hans organisation har ett stort nätverk av riskkapitalister och affärsänglar. Han tillägger att studenter vid partneruniversiteten har möjlighet att söka medel ur organisationens fond FOUNDER.org Capital som är inriktad på goda affärsidéer och uppstarter av företag.

Bland de partnerskolor som FOUNDER.org knutit till sig finns bland annat de amerikanska universiteten Harvard Business School, M I T, New York University, Stanford University och University of California at Berkeley. Bland de tolv europeiska universiteten finns University of Cambridge, École Polytechnique, University of Edinburg, Technishe Universitat München, Technishe Universitat Berlin och Imperial College London. Det är lärosäten som bedriver utbildning inom handel, teknologi, vetenskap, design, energi eller medicinteknik och som stödjer sina studenter i avancerat entreprenörskap.

Michael Baum, grundare av FOUNDER.org
Michael Baum, grundare FOUNDER.org

Mikael Baum säger att han vill bygga broar mellan universitet, entreprenörskap och innovation och träna unga entreprenörer i att bygga inflytelserika bolag, rekrytera talanger, förstå operativ planering liksom ge dem insikt i att få verksamheter kan växa. Han menar att det är något som studenter sällan lär sig i skolan eller ens i sitt första företag.

Vägen till FOUNDER.org University går via en tävling om 100 000 dollar, under namnet ”The $100K Competition”. Det är studentteam från partnerskolorna som kan tävla med sina affärsidéer. De 50 bästa bidragen i den internationella konkurrensen kvalificerar sig för ett år av kurser i affärsbyggande. De tio finalistera tar även hem USD 100,000 (knappt 650 000 svenska kronor).

– Våra studerande gillar att tävla. Flera av dem har varit framgångsrika i svenska tävlingar och att få en möjlighet att tävla med sin affärsidé mot de bästa lagen från Europas och USAs toppuniversitet höjer nog insatserna, säger Lisa Ericsson.

Hon tillägger att KTH har många studenter och forskare med utmärkta företagsidéer, men att hemmamarknad är liten.

– För att kunna bli framgångsrika är det bra för svenska entreprenörer att nå ut till större markander snabbt, säger hon.

För mer information kontakta Lisa Ericsson, chef för KTH Innovation på 08-790 66 07 eller 0733-15 26 62 alternativt på lisaeric@kth.se.

Mer om organisationerna

KTH Innovation och Student Inc.
KTH Innovation hjälper forskare och studenter på vägen från forskningsresultat eller idé till marknadsfärdig produkt eller tjänst. KTH Innovation är specialiserade på kommersialisering av ny teknik och på de tidiga faserna när en idé ska utvecklas och verifieras.

Student Inc. är KTH:s studentinkubator.

STING, hjälper entreprenörer att snabbare bygga internationella tillväxtföretag genom stöd. Det är en samverkan mellan näringsliv, forskning och Stockholms stad. Huvudpartner är bland annat KTH. STINGs inkubatorsprogram är till för studenter och är en integrerad del av KTHs innovationssystem.
Läs mer om STING

FOUNDER.org grundades 2012 av Michael Baum som startat sex företag, däribland det nyligen börsnoterade mjukvaruföretaget Splunk. Han har även gjort en rad företagsköp. Under sina 25 år som entreprenör har han skapat omkring 3 500 arbetstillfällen.

Läs mer om FOUNDER.org
 

Tävlingen ”The $100K competition” pågår

Tävlingen The $100K competition är öppen för anmälan. Ansökningstiden inleddes den 1 januari och pågår fram till 15 april 2014.


Jenny Axäll