Till innehåll på sidan

KTH ansluter till EU:s stadga för forskare

Flagga med blå botten och gula stjärnor.
KTH är numera certifierad enligt EU Charter & Code.
Publicerad 2021-06-29

Hallå där, Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning. KTH ansluter numera till EU Charter & Code efter att EU-kommissionen godkänt ansökan. KTH får därmed också utmärkelsen HR Excellens in Research. Vad innebär det?

– Att vi nu uppfyller de allmänna principer och krav som EU ställer gällande forskarnas och deras arbetsgivares roller, ansvar och rättigheter. Målet för EU är att bidra till utvecklingen av en attraktiv, öppen och hållbar europeisk arbetsmarknad för forskare, där ramvillkoren gör det möjligt att rekrytera och behålla framstående forskare. För KTH innebär det att vi nu fått kvalitetsstämpeln som ett excellent värduniversitet för forskare.

Kvinna med glasögon.
Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning.

–Kommissionen ser också den kvalitetsstämpel de utfärdar som en viktig parameter i bedömningar av olika typer av samarbeten (inte bara vid ansökningar om finansiella forskningsmedel). Utmärkelsen är en fördel i kommissionens ögon vid intresse att delta i konkurrensutsatta projekt. Det innebär också en ökad möjlighet att lyftas fram i internationella sammanhang.

EU-stadgan omfattar 40 principer fördelade på fyra olika områden; Etiska principer och professionellt ansvar, rekrytering, arbetsvillkor, fortbildning. Hur kommer anslutningen att märkas för KTH:s forskare?

– Vi har sett över våra processer, riktlinjer och information så att de ska vara tydliga och lättillgängliga för forskarna med dokument på svenska och engelska samt att vi har gjort ett utvecklingsarbete bland annat kring hur vi arbetar med etiska frågeställningar.

Anslutningen till stadgan sägs innebära en kvalitetssäkring. Hur matchas det med KTH:s övriga kvalitetsarbete?

– En anslutning initierar ett långsiktigt kvalitetsarbete i enlighet med stadgans principer och de behov av åtgärder som varje lärosäte själv fastställer i sin åtgärdsplan. Det nationella kvalitetssäkringssystemet som UKÄ följer upp har samma utgångspunkt som EU C&C och stora delar av bedömningsgrunderna sammanfaller. Det innebär att åtgärdsplanen för EU C&C synkroniseras löpande med KTH:s eget kvalitetsarbete. 

Hur kopplar detta till Horisont Europa -EU:s ramprogram för forskning 2021-2027?

– Det är mycket troligt att EU kommer att kräva denna kvalitetsstämpel för att man ska kunna söka forskningsmedel. Det ser vi redan inom MSCA Marie Skłodowska-Curie programmet som ämnar till att ge forskare nya kunskaper och färdigheter genom mobilitet och utbildning. Inom MSCA får forskare stöd i att stärka sina respektive karriärer och även säkerställa att de kan känna sig trygga i att de får en balans mellan forskning/jobb och privatliv – oavsett familjesituation. Principerna i EU C&C ska säkerställa en öppen och transparent rekrytering samt erbjuda attraktiva arbets- och anställningsvillkor.

EU-kommissionens informationsportal  kan du läsa om principerna för EU Charter & Code i broschyrform.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-06-29