Till innehåll på sidan

KTH får Sveriges första professor inom patientsäkerhet

Publicerad 2011-11-21

Richard Cook, läkare, forskare och expert på fel i komplexa system i hälso- och sjukvården, är utsedd till Sveriges första professor inom patientsäkerhetsområdet.

Richard Cook är verksam vid University of Chicago. 2012 blir han KTH-professor inom området för patientsäkerhet.

– KTH ligger långt framme när det gäller att förstå säkerheten i vården, säger Richard Cook, som under det första halvåret 2012 tillträder professuren i "Systemsäkerhet i vårdorganisationer" på KTH.

Richard Cook har forskat och undervisat vid University of Chicago sedan 1994, och är internationellt erkänd som ledande expert inom områdena medicinska olyckor, fel i komplexa system och den mänskliga prestationen i verksamheten.

– Genom KTH:s nära samarbete med Karolinska Institutet och sjukhuset utgör verksamheten ett idealiskt levande laboratorium för forskning och utveckling, säger han.

Vid KTH:s skola för teknik och hälsa i Flemingsberg betraktas den nyinrättade professuren som ett stort framsteg för verksamheten.

Richard Cook. Foto: Arkivbild University of Chicago
Synnöve Ödegård. Foto: Joakim Serrander

– Det känns jätteroligt att Sverige får en professor med uppgift att studera förutsättningar, brister och styrkor inom vården, säger Synnöve Ödegård, chef på avdelningen för Patientsäkerhet på KTH Teknik och hälsa.

Hon har jobbat med patientsäkerhetsfrågor i 20 år, och har under åren, tillsammans med Iréne Tael, forskningsingenjör i teknik och hälsa, mött många uppförsbackar i arbetet.

– Det tog många år innan samhället insåg hur allvarligt och omfattande problemet med vårdskador är, vilket delvis beror på bristande användning av information från tidigare erfarenheter. I dag finns hundratusentals händelser registrerade i nationella databaser; händelser som inte analyserats, säger Synnöve Ödegård.

Exempel på rapporterade händelser är vårdrelaterade infektioner, felaktig medicinering, felaktiga eller missade diagnoser och felaktiga operativa ingrepp.

– Ibland kan gränsdragningen vara svår mellan vad som kan betraktas som en oundviklig komplikation, och vad som är en skada som kunnat förhindras. Men antalet vårdskador är oacceptabelt högt, säger Synnöve Ödegård.

Synnöve Ödegård framhåller att den nationella satsningen på patientsäkerhetsfrågor i Sverige inte är en tillfällig trend.

– Numera finns en stor medvetenhet i samhället om att vi har en vård som ibland fallerar, och som leder till allvarliga konsekvenser, för patienter och även för vårdpersonal.

Hälso- och sjukvården har mycket att lära från forskning inom andra branscher med höga krav på säkerhet. Synnöve Ödegård, som själv är sjuksköterska, ser många fördelar med att KTH driver frågorna kring patientsäkerhet.

– Vi var dessutom först med att erbjuda en utbildning på avancerad nivå. Det är fyra år sedan vi startade utbildningen ”Patientsäkerhet Teori och praktik” och i januari startar den femte omgången med deltagare från hela landet. Genom den nya professuren kan vi nu ta ytterligare ett steg och komma igång ordentligt med forskningen, säger hon.

För mer information, kontakta Synnöve Ödegård på 0705-57 33 00, eller synnove.odegard@sth.kth.se, eller Björn-Erik Erlandsson, samverkansansvarig strateg vid KTH Teknik och hälsa, på 0705 51 43 30.

Katarina Ahlfort

Foto: Michael O'Connor