Till innehåll på sidan

KTH-forskare får stort EU-anslag

Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi, håller en robot i famnen. Hon ler stort.
Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi, Foto: Håkan Lindgren.

NYHET

Publicerad 2020-03-31

Nu står det klart att Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi, får det prestigefulla forskningsanslaget ERC Advanced Grant. Detta innebär att hon erhåller motsvarande 27,5 miljoner kronor att fördela över fem års forskande.

– Jag är jättestolt att få detta bidrag. Jag vill tacka mina medarbetare som har varit med i ansökningsprocessen och som hjälpte till att det blev så bra. Nu ser jag fram emot att uppnå alla lovade mål tillsammans med dem, säger Danica Kragic Jensfelt.

ERC Advanced Grant är ett forskningsanslag som ges till etablerade forskare med gedigen och lång erfarenhet inom sina respektive områden. Beviljandegraden för dessa anslag ligger runt nio-tio procent och för denna specifika utlysning har Europeiska forskningsrådet totalt fått 1 881 ansökningar och finansierat 185 projekt.

Forskningspengarna som Danica Kragic Jensfelt får ska gå till projektet Bimanual Manipulation of Rigid and Deformable Objects, BIRD. Här ska hon och de forskarna studera hur det ska gå att få robothänder att fungera som den mänskliga förebilden.

Mer i detalj ligger utmaningen bland annat i att den mänskliga interaktioner med objekt sker utan vi tänker på det. Här samarbetar våra sinnen - som syn, hörsel och känsel . utan att vi reflekterar över vad som sker i detalj. Även om robotar idag kan lyfta, bära och sätta ner föremål kvarstår en hel del forskning innan deras händer kan handdiska tallrikar och glas, knäppa en skjorta, klippa hår och skala potatis.

Forskarna kommer inom ramen för BIRD att ta fram nya sätt att representera föremål och robothänders interaktion med dessa. Allt ska sedan testas noga, och utvärderas.

Detta är inte första gången som Danica Kragic Jensfelt får ett anslag från Europeiska forskningsrådet. 2011 erhöll hon ERC Starting Grant, ett anslag som kan sökas av unga forskare upp till sju år efter att de doktorerat.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Danica Kragic Jensfelt på danik@kth.se