Till innehåll på sidan

KTH kollar ozonlagret med nytt teleskop

Publicerad 2007-10-25

Ett nytt teleskop på KTH ska i kombination med laser användas för att studera ozonlagrets tjocklek. Samma teknik ger möjlighet att bestämma halten av olika ämnen och partiklar i luften. Onsdag 31 oktober lyfts teleskopet på plats i kupolen på AlbaNova universitetscenter.

Det nya teleskopet ger möjligheter att snabbt och relativt enkelt mäta partikelhalten i närområdets luft och ozonlagrets tjocklek ovanför Stockholm. Tekniken bygger på att teleskopet samlar upp det bakåtspridda ljuset från utskickad laserstrålning, och kallas LIDAR (Light Detection And Ranging).

– I Madrid använder man den här tekniken för att studera ozon och koldioxid i närområdet. Därifrån fick jag idén att göra samma sak i Stockholm. Vi kan bland annat studera ozonhalt och CO2 -halt över Hagaparken och Roslagsvägen, men även många andra molekyler, säger Lars-Erik Berg, professor på avdelningen för kemisk fysik.

Samma princip används för att bestämma ozonlagrets tjocklek. Forskarna studerar det bakåtspridda ljuset från laserpulser som skickas rakt uppåt till 20–30 km höjd, där atmosfärens ozonsikt finns. Ljuset som teleskopet samlar in analyseras i en spektrometer som delar upp ljuset i dess olika våglängder, vilket gör det möjligt att analysera vilka ämnen till exempel en stjärna innehåller eller studera ett ämnes egenskaper.

Teleskopet är 2,5 meter högt med en spegeldiameter på 1,1 meter. Det kan vridas vertikalt och horisontellt, och ska även användas för astronomiska observationer och demonstrationer. Tillsammans med detektorer för mätningarna har det kostat 5 miljoner kronor, pengar som kommer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Magnus Myrén

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2007-10-25