Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH nav i satsning på cybercampus

Bild på en grupp människor framför en datorskärm.
Från vänster Pål Jonson, försvarsminister, Anders Söderholm, rektor KTH, Mats Persson, utbildningsminister, Pontus Johnson, föreståndare CDIS och David Olgart, föreståndare Cybercampus Sverige ser på när en dator enkelt hackas.
Publicerad 2023-09-07

För att stärka Sveriges cybersäkerhet genom forskning, utbildning och innovation satsar regeringen nu på ett cybercampus vid KTH.

– Det är ju jättestort, viktigt och givetvis roligt. Satsningen ligger verkligen i tiden och att vi tillsammans, i ett brett partnerskap och samarbete, ska kunna göra samhället mer robust och säkert. Både vår utbildnings- och forskningsmiljö kommer att vara viktiga i detta arbete, säger Anders Söderholm, rektor för KTH.

I satsningen, som är ett förslag i den kommande budgeten, ska regeringen lägga drygt 100 miljoner kronor de kommande tre åren för att utveckla Cybercampus Sverige. Enligt förslaget ska 25 miljoner satsas till uppbyggnaden nästa år och därefter 40 miljoner om året. KTH tillförs medel för att bygga upp utbildning och forskning inom den nationella satsningen som är tänkt som ett samarbete på bred front där universitet, myndigheter, forskningsinstitut och företag ska ingå.

– Det här är en nödvändig satsning med tanke på hur säkerhetsläget och hur världen ser ut i dag. KTH är navet i detta och en unik kompetens finns här, sade utbildningsminister Mats Persson, vid ett besök på KTH och Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet, CDIS den 6 september.

Sårbarhet och säkerhet

Idén om ett cybercampus har funnits under ett par år och initiativet kom ursprungligen från KTH, forskningsinstitutet Rise och Försvarsmakten. Genom en Vinnovasatsning har därefter ett interrimcentrum byggts upp med än fler intressenter såsom MSB, Karlstad universitet, Ericsson och Saab.

– Vi har jobbat för detta i två år och nu kan vi gå in i en operativ fas, säger David Olgart, föreståndare för det nya cybercampuset.

Pontus Johnson, professor i nätverk och systemteknik och föreståndare för CDIS på KTH, som ingår i Cybercampus Sverige, konstaterade att världen kryllar av sårbarheter i våra olika system. Han påtalade vikten av forskning, innovation och långsiktiga lösningar för att bättre kunna säkra och försvara systemen mot angrepp.

– Satsningen är helt avgörande för svensk cybersäkerhet och för att vi på sikt ska kunna säkra kompetensförsörjningen, forska och innovera, sade han.

Under besöket fick utbildningsministern och försvarsministern Pål Jonson, som också var med, en demonstration hur snabbt och lätt det kan vara att hacka sig in i någons dator genom några av KTH:s studenter.

Text: Jill Klackenberg
Foto: Fredrik Persson