Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH samarbetar med MIT och Berkeley

Takehiko Kitamori, dekan på Tokyo universitet, och Peter Gudmundson, rektor på KTH
Takehiko Kitamori, dekan på Graduate School of Engineering vid Tokyo universitet, och Peter Gudmundson, rektor på KTH, är överens om att ett forum är ett steg på vägen mot bättre studier och forskning.
Publicerad 2010-08-17

Framtidens utbildning och forskning ställer nya, hårdare krav på lärosäten världen över. För att möta dessa krav har det prestigefyllda Tokyo universitet skapat ett forum, en möjlighet till kunskapsutbyte mellan olika länders universitet. Bland deltagarna återfinns förutom initiativtagaren också KTH, Massachusetts Institute of Technology och University of California, Berkeley.

En ingenjörsroll i kontinuerlig förändring med ständigt förnyade arbetsuppgifter och ökad global konkurrens bland universiteten är två framtida utmaningar för världens lärosäten. För att enklare kunna hantera de nya kraven har Tokyo universitet bjudit in dekaner och rektorer från världens mest förnäma tekniska universitet att delta i ett forum.

– KTH:S intresse av att medverka i forumet kommer främst från att vi på detta sätt kan knyta närmare band med de andra internationella toppuniversiteten. Om vi på detta sätt ökar utbytet av fakultet, studenter och annan personal med dessa universitet har vi mycket att vinna. Ett samarbete inom forumet erbjuder de allra bästa kontakterna och möjligheterna. säger Peter Gudmundson, rektor vid KTH.

Syftet med forumet mer i detalj är bland annat att diskutera gemensam problematik rörande tekniska utbildningar samt att utbyta kunskap kring internationalisering, bland annat för att främja utbytesstudier.

– När det gäller utbildning tror jag att KTH har en hel del att bidra med. Intressant är alltid hur utbildningen kan kopplas till ett framtida näringsliv med en allt större global konkurrens, säger Peter Gudmundson.

Han får medhåll från Takehiko Kitamori, professor och dekan på Graduate School of Engineering vid Tokyo universitet.

– KTH är en värdefull deltagare med mycket kunskap kring´utbytestudenter, studier och forskning, och en i sammanhanget viktig representant för norden, säger Takehiko Kitamori.

Takehiko Kitamori tillägger att det är av yttersta vikt att världens ledande tekniska universiteten samtalar och diskuterar de problem som finns, detta eftersom världen blir allt mer internationell.

– För att vi ska behålla våra toppositioner som universitet är det viktigt att vi samarbetar. Men det kommer också studenterna till godo, de blir mer attraktiva på arbetsmarknaden om de har varit utbytesstudenter, säger Takehiko Kitamori.

De universitet som deltar i forumet är Kungliga Tekniska högskolan, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Swiss Federal Institute of Technology, Imperial College London, Tokyo universitet och University of California, Berkeley.

För mer information, kontakta KTH:s rektor Peter Gudmundson på 08 - 790 70 01 eller rektor@kth.se.

Peter Larsson