Till innehåll på sidan

Ljusfestival på KTH

LJUS

Publicerad 2015-11-23

När vintermörkret lägger sig som en kall filt över Sverige passar KTH på att uppmärksamma ljuset. Mellan den 23 och 28 november äger en ljusfestival rum i Dome of Visions på KTH:s campus vid Vallhallavägen i Stockholm.

Dome of Visions. Foto: Erik Mårtensson/NCC

FN har utropat 2015 till ljusets år för att ge mer uppmärksamheten åt forskning kring just ljus och utvecklingen inom ljusbaserad teknik och den betydelse som forskningen har för ett framtida hållbart samhälle.

Forskning med koppling till ljus spelar nämligen en avgörande roll för utmaningar inom energi, utbildning, jordbruk och hälsa, och har redan spelat en stor roll för revolutionerande utveckling inom medicin och kommunikationsteknik. Ljuset har förstås även en central roll i framtidens samhällsbyggande.

Alla dessa aspekter lyfts fram i en serie föreläsningar i Dome of Vision mellan 23 och 28 november. Olika demonstrationer och utställningar sker parallellt under hela veckan.

Kvällstid lyses Dome of Visions upp med hjälp av en ny installation som Ljuslaboratoriet på KTH producerat.

  • 23 november, 17:30 – 18:30 - Light - a Solution to most of Mankind's Challenges. Professor Fredrik Laurell, Laserfysik, KTH, berättar om ljusets stora betydelse när framtidens utmaningar ska mötas.
  • 24 november, 17:00 – 18:30 - Energy and Light. Hur kan modern teknik och nya typer av belysning sänka energiförbrukningen? Med Federico Favero, Ljuslaboratoriet, KTH och Christofer Silfvenius, Energimyndigheten.
  • 25 november, 17:00 – 18:30 - Light for health. Ljuset har en stor betydelse för vår hälsa både i förebyggande syfte och inom sjukvården. Med professor Fredrik Laurell, KTH och Federico Favero, Ljuslaboratoriet, KTH.
  • 26 november, 17:00 – 18:30 - Light in Arts and Architecture. Ljusets betydelse för arkitekturen och byggandet. Med Rodrigo Muro, Ljuslaboratoriet, KTH och Dome of Visions kurator Björn Norberg.
  • 27 november, 17:30 – 18:30 - Light in science. Aktuell ljusforskning presenteras av professor Gunnar Björk, KTH.
  • 28 november, 14:00 – 15:00 . Light particles heavily impacting our lives. En inspirerande föreläsning om hur ljuspartiklar, så kallade fotoner, har stor betydelse för it, miljöteknik, ljussättning, industri och livsvetenskap. Med Pierre- Yves Fonjallaz, PhotonicSweden.

Besök Dome of Visions webbplas här: domeofvisions.se

Missa inte heller KTH:s Ljuslaboratorium: www.kth.se/sth/haninge/ljus

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Fredrik Laurell, professor inom ämnesområdet laserfysik på KTH, på 08 - 55 37 81 53 eller fl@laserphysics.kth.se.