Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida
Mikael Östling, professor i i fasta tillståndets elektronik, föreslås som ny prorektor vid KTH. (Foto: Camilla Cherry)

Mikael Östling föreslås som prorektor vid KTH

Publicerad 2016-09-22

Han går från jobbet som forskare och chef i Kista, med lång erfarenhet i bagaget – till KTH:s högsta ledning. Mikael Östling är föreslagen att bli ny prorektor.

– Det känns fantastiskt kul. Jag har varit så länge vid KTH i olika positioner och uppskattat det. Nu får jag en chans att i yttersta ledningens funktion jobba för KTH:s bästa, säger han.

Nomineringskommittén har efter en urvalsprocess föreslagit Mikael Östling  som nästa prorektor för KTH:s styrelse, då han är den av från början 24 personer som allra bäst matchade kommitténs kravprofil.

– Mikael är en drivande och mycket kompetent person. Han har ett starkt kvalitetstänk i KTH:s alla uppdrag så som utbildning, forskning och samverkan. För KTH är relationen med omvärlden viktig och Mikael har lång erfarenhet av och engagemang i forskningens genomslag och nytta i nationell och internationell samverkan, säger Sigbritt Karlsson, KTH:s blivande rektor, som varit drivande i processen och haft i uppdrag att välja ut kandidater för kommittén.

Mikael Östling har varit på KTH sedan mitten av 1980-talet. Han var med om att bygga upp forskningsverksamheten vid KTH:s nyetablerade campus i Kista och har haft flera ledande roller, som prefekt, avdelningschef och dekan för Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT).

– Det är en extra krydda i min erfarenhet som jag vill bidra med – att ha jobbat på ett mindre campus, med näringslivet inpå knuten och med flera forskningsinstitut på plats här i Electrum.

En hjärtefråga är forskningens samverkan med det omgivande samhället. Han är engagerad i KTH:s impact-projekt och hoppas på en utveckling, inte minst när det gäller kopplingen till det lokala näringslivet. KTH:s strategiska partnerskap hoppas han stärks ännu mer.

– Forskningen behöver vila på flera ben. Den ska vara långsiktig för att säkra vår position som teknikvetenskapligt universitet, men också efterfrågas på kortare sikt av näringslivet och göra direkt nytta för samhället.

Han sätter forskningskvalitet högst upp på agendan och vill att KTH noga prioriterar vilka områden som är viktigast.

– Vi behöver se över hur vi ska satsa inför framtiden. Jag vill att vi sätter resurser på de aktiviteter som är av hög forskningsmässig kvalitet, det är avgörande för att kunna gå vidare på världsrankinglistor.

Mikael Östlings ambition är att bidra till ett växande samarbetsklimat, över gränserna mellan KTH:s skolor.

– Det finns redan flera exempel på projekt som överbryggar skolornas områden. Jag vill se fler breda och positiva samarbeten, och hoppas på ett mer gränslöst tänkande, utan att skapa slitningar mellan skolorna.

Om sin ledarstil säger han:

– Jag vill gärna få med folk på tåget genom att bjuda in till en produktiv idédebatt. Jag går inte på knock-out utan är en lyssnande person. Är vi samsynta vill jag köra igång snabbt.

Mikael Östling, som i sin roll också blir ställföreträdande rektor, ser fram emot att arbeta tillsammans med Sigbritt Karlsson. De har jobbat ihop tidigare och fanns med i den första omgången dekaner när KTH omorganiserade från institutioner till skolor år 2004.

– Det känns extra kul. Vi delar värdegrund inom forskning och utbildning och har samma syn på vilka prioriteringar som är viktigast.

Enligt Börje Ekholm, nomineringskommitténs ordförande, kvalificerade sig Mikael Östling på ett enastående vis genom nomineringsprocessen.

– Sammantaget är det många saker som gör honom lämpad för rollen som prorektor. Mikael har en mycket hög vetenskaplig kompetens, bred erfarenhet, starka externa kontakter, hög integritet och ett hjärta som brinner för KTH.

Text: Christer Gummeson

Namn: Mikael Östling

Ålder: 61 år

Familj: Gift med Carina, tekn dr från KTH

På cv:t: Arbetar sedan 2013 som chef för forskningsavdelningen Integrerade kretsar och komponenter vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT).

Disputerade vid Uppsala universitet 1983 varefter han kom till KTH. Blev professor i fasta tillståndets elektronik 1996. Arbetat som ansvarig för utbildningsfrågor på både grundläggande och avancerad nivå under 1990-talet. Chef för forskningsavdelningen Elektronik och för forskningsavdelningen Mikroelektronik och IT, åren 2000-2004, dekan vid ICT-skolan, 2004-2012. Har bland annat fått ett prestigefyllt personligt anslag från det Europeiska forskningsrådet, ERC. Flera post doc, bland annat vid Stanford University och University of Florida. Sedan september chefredaktör för elektroniktidskriften J-EDS. Har ett H-index på 36 (mått på citeringar i vetenskapliga tidskrifter)

Läs mer om Mikael Östlings CV

Aktuell som: föreslagen som ny prorektor vid KTH.

Universitetsstyrelsen beslutar om ny prorektor 17 oktober. Ny prorektor tillträder 1 januari 2017.