Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Miljarder till innovativa material 

Tre olika varianter av KTH:s transparenta trä. De ligger ovanpå blå lappar med KTH:s logotyp.
Wallenberg Wood Science Center vid KTH har allt sedan 2016 forskat om och utvecklat transparent trä. Här ser vi tre versioner, 2016, 2019 och 2021. Foto: Céline Montanari

NYHET

Publicerad 2021-11-30

Nu står det klart att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) satsar drygt 3 miljarder kronor på materialrelaterad forskning som ska skapa bättre förutsättningar för ett mer hållbart samhälle. KTH delar på pengarna tillsammans med fem andra universitet.

Varje år utvinns 90 miljarder ton råvara i världen. I huvudsak handlar det om metaller, mineraler, fossila ämnen och biomassa som används för att skapa olika material. Utvinningen står inför en fördubbling till 2050 och den består till stor del av icke förnybara ämnen vilket orsakar en stor belastning på miljö och klimat. 

– Till detta ska läggas att världsproduktionen av material står för cirka 25 procent av de totala utsläppen av växthusgaser, och att framställningen av metaller slukar cirka 8 procent av den samlade energiproduktionen, säger Lars Kloo, professor i Tillämpad fysikalisk kemi vid KTH.

25 internationella forskargrupper

Han är en av de experter som ingått i den arbetsgrupp som haft som uppgift att ta fram ett beslutsunderlag till KAW. Mer exakt kan satsningen delas upp i två delar. Den första, 2,7 miljarder kronor fördelat över tidsperioden 2022 till 2033, går forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability. Inom programmet ska 25 internationella forskargrupper rekryteras och en forskarskola byggas upp med plats för 150 doktorander och 30 industridoktorander samt 150 postdoktorer och 30 industripostdoktorander.

Foto på edningen för Wallenberg Wood Science Center: Lisbeth Olsson, Eva Malmström och Mats Fahlman.
Från vänster till höger i bilden ser vi ledningen för Wallenberg Wood Science Center: Lisbeth Olsson (vice föreståndare, Chalmers), Eva Malmström (föreståndare, KTH) samt Mats Fahlman (tf vice föreståndare, LiU).

Den andra delen utgörs av de 380 miljoner kronor för en fortsatt finansiering av Wallenberg Wood Science Center, WWSC. Centret bildades 2009 med syfte att utveckla nya hållbara material från den svenska skogen, det vill säga ersätta olja med trä i tillverkningen av plaster, att skapa starkare och brandsäkra material samt upptäcka och utveckla nya funktionella material.

Trä är en viktig resurs

Stor uppmärksamhet världen över har utvecklingen av det transparenta träet fått. Utöver det har WWSC:s arbete bland annat resulterat i papper som gjorts magnetiskt, elektriskt ledande och brandtåligt. 

– Trä är en viktig och spännande resurs för en hållbar framtid eftersom träbaserade material har en stor potential att ersätta fossilbaserade material. De kan utgöra grund för helt nya material med nya egenskaper. Vi kan nu fortsätta vår forskning med ännu tydligare koppling till hållbarhetsaspekter, där vi bland annat ska utforska hållbara bioraffinaderiprocesser som utnyttjar träråvaran så effektivt som möjligt, säger Eva Malmström Jonsson, föreståndare för WWSC. 

Utökningen av WWSC innebär att sex forskningsledare, 36 doktorander och lika många postdoktorer, samt fyra gästprofessorer, kan rekryteras. I och med detta har Stiftelsen totalt satsat 1 miljard kronor på forskning inom WWSC. Förutom KTH deltar även Uppsala universitet, Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola, Stockholms universitet samt Linköpings universitet (värduniversitet för Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability) i de båda delarna.

Text: Peter Ardell