Till innehåll på sidan

Nätverksutrustning fixas i isolerade områden genom SMS

NYHETER

Publicerad 2012-01-13

Det SMS-baserade systemet Condroid Remote Management får nätverksenheter att fungera i svårtillgängliga områden som ännu saknar internet.

Via SMS kan nätverksenheter styras upp i isolerade områden som saknar internet.

SMS-tjänster fungerar i dag globalt, även i avlägsna, obefolkade områden på jorden. Det har sex masterstudenter på KTH Kommunikationssystem tagit fasta på i ett projekt som ska möjliggöra nätverksuppkoppling i hela världen.

– Genom vår invention kan vi styra upp nätverksutrustning på svårtillgängliga platser, som bergs- eller ökenområden där det inte finns tillgång till internet, säger Mahsa Tabatabaei, masterstudent och medlem i teamet bakom Condroid Remote Management.

Sex masterstudenter från KTH har utvecklat lösningen Condroid Remote Management.

Systemet använder sig helt enkelt av SMS-tjänsten på GSM-nätet för att styra fjärrenheter som exempelvis routrar. Programmet körs via Android och smartphones.

– Vi har sett till att fjärrhanteringen är så användarvänlig som möjligt. Det räcker med grundläggande kunskap om nätverksadministration för att kunna använda Condroid Remote Management, säger Mahsa Tabatabaei.

Systemet kan vara användbart exempelvis i återställande av nätverksutrustning i katastrofdrabbade och svårtillgängliga områden. Om det blir strömavbrott, och utrustningen slutar fungera, behöver en nätverksadministratör alltså inte ta sig till platsen utan kan hjälpa till på distans. Allt som behövs är SMS-korrespondens via smartphone.

Mahsa Tabatabaei, masterstudent på KTH.

En prototyp av systemet har testats i laboratoriemiljö på KTH och nu väntar vidare tester på plats ute på en avlägsen destination.

– Condroid Remote Management är ett robust och energieffektivt sätt att stödja och upprätthålla nätverksenheter på vart som helst i världen.


För ytterligare information kontakta Mahsa Tabatabaei, mahsat@kth.se.

Katarina Ahlfort

Se presentation av Condroid Remote Management och läs mer om projektet här.