Till innehåll på sidan

Rankning: KTH bästa universitet i Sverige inom teknik och datavetenskap

A man and a woman in front of computer screen
Publicerad 2023-10-31

KTH anses ha placering 39 respektive 61 i världen enligt Times Higher Educations ämnesrankning 2024. Förbättringar även inom naturvetenskap.

I den senaste 2024 Times Higher Education (THE) ämnesrankningen placeras KTH som den främsta svenska institutionen för teknik och datavetenskap, med en 39:e plats globalt inom teknik och en 61:a plats inom datavetenskap.

Rankningen av ingenjörsämnen lyfter fram de ledande universiteten inom allmän ingenjörsvetenskap, elektroteknik och elektronik, maskin- och rymdteknik, civilingenjörsvetenskap och kemiteknik.

Som de bästa institutionerna för ingenjörsvetenskap placerade sig Harvard University och Stanford University. KTH förbättrade sitt resultat från förra året och gick från 53:e till 39:e plats, vilket betyder att lärosätet inte bara är bland de 50 bästa institutionerna i världen utan också det högst placerade universitetet i Sverige.

På rankingen för datavetenskapliga ämnen anses KTH nu vara på plats 61 bland de bästa universiteten i världen, det enda svenska universitetet bland de 100 bästa. University of Oxford ligger på första plats på listan.

Även inom fysikaliska vetenskaper har KTH förbättrat sig och ligger nu inom intervallet 101-125 av världens bästa universitet. Detta är en förbättring från förra året då man hamnade i gruppen 126-150. Rankingen av de naturvetenskapliga ämnena visar vilka universitet som är ledande inom matematik och statistik, fysik och astronomi, kemi, geologi, miljövetenskap samt jord- och marinvetenskap. California Institute of Technology toppar listan.

Den årliga ämnesrankingen från THE baseras på samma fem indikatorer som THE World University Ranking: Research Quality, Industry, International Outlook, Research Environment och Teaching. 

KTH rankas som det 97:e bästa universitetet i världen i konkurrens med 1 904 institutioner världen över. University of Oxford anses vara det bästa.

En ny metodik har stärkt KTH:s resultat för ämnes- och världsrankingen, men förbättringen beror också på starka resultat inom alla rankningsindikatorer, oberoende av om de är nya eller gamla.

KTH klättrar på THE World University ranking

Text: Sturle Hauge Simonsen
Foto: Marc Femenia

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-10-31