Till innehåll på sidan

Så kan mobilanvändare hjälpa till att hålla nätet uppe vid strömavbrott

Maria Jonsson, KTH-alumn och nätchef

Maria Jonsson framför vägg med två lysande lampor i bakgrunden
– Många tror vid strömavbrott att deras laptop eller mobil kommer att funka tills batteriet tar slut. Få tänker på att även basstationen som mobilen är uppkopplad mot kräver ström och har begränsad batterikapacitet, och att det även centralt finns risk för överbelastning, säger Maria Jonsson, nätchef.
Publicerad 2023-01-10

Vid strömavbrott måste mobiloperatörer i Sverige hålla igång sina master genom tillfällig reservkraft för att inte mobiltäckningen ska försvinna direkt. Men masterna kan ändå snabbt slås ut, bland annat på grund av alltför hög nätbelastning.
– Mobilanvändarnas beteenden har en stor inverkan på hur väl det fungerar att ringa och surfa vid strömavbrott, säger KTH-alumn Maria Jonsson, nätchef på mobiloperatören Tre.

Enligt nätchef Maria Jonsson står hennes arbetsgivare, en av Sveriges största mobiloperatörer, väl rustad för att kunna hålla mobilnätet uppe enligt regelverket vid strömavbrott.
– Vi arbetar ständigt med att byta ut äldre batterier mot nya, och säkra upp att vi har tillräckligt hög batterikapacitet på alla våra tusentals basstationer runt om i landet.

Vilka andra åtgärder har genomförts för att öka driftsäkerheten?
– Våra mest centrala noder i kärnnätet, vars roll är att styra och kontrollera alla basstationer, är dubblerade och står på fysiskt olika platser. Om en nod går ner så styrs trafiken automatiskt om till den speglade noden, som kan stå flera mil bort.

– Samma princip gäller för hela fibernätet. Nätet är byggt i ringstrukturer, så om en fiber exempelvis grävs av vänds nät-trafiken åt andra hållet, så påverkan på trafiken blir minimal.
– Vi testar också nätet nattetid regelbundet, och bryter trafiken medvetet för att se till att alla säkerhetsåtgärder fungerar som de ska, säger Maria Jonsson vidare.

"Använd sms i första hand"

Ett riskscenario där mobilanvändares beteende kan påverka nätets fortsatta funktion är om fibernätet inomhus i ett flerbostadshus skulle sluta fungera på grund av strömavbrott.
– Då kopplar sannolikt många fler personer än vanligt upp sig mot mobilnätet, som snabbt kan överbelastas när all digital kommunikation flyttas över samtidigt, säger Maria Jonsson.

Maria Jonsson framför ett öppet elskåp

– Många tror i det läget att deras laptop eller mobil kommer att funka tills batteriet tar slut. Få tänker på att även basstationen som mobilen är uppkopplad mot kräver ström och har begränsad batterikapacitet, och att det även centralt finns risk för överbelastning.

Hur bör mobilanvändare agera för att inte belasta nätet i onödan vid strömavbrott eller krissituation?
– Mitt bästa tips är att använda sms i första hand om man behöver kommunicera. Det är bättre än att ringa. Dels belastar ett sms nätet mindre än ett telefonsamtal, och dels är sannolikheten större att meddelandet faktiskt går iväg om nätet är rejält överbelastat, exempelvis i ett akut läge.

Dessutom, säger hon, är ett sms mindre känsligt för tillfälliga fördröjningar än ett röstsamtal som kräver aktiv uppkoppling under hela samtalet.
– Men i ett krisläge då nätet blir överbelastat för att många surfar eller behöver ringa samtidigt prioriterar vi alltid larmsamtal till 112, säger Maria Jonsson.

Maria Jonsson framför vägg med lampa

Undvik mobilfilm vid strömavbrott

Hon poängterar även vikten av att tänka på att mobilfilm kräver mycket stora mängder mobildata.
– Att titta på video, eller att filma och lägga ut film på sociala medier när det är strömavbrott, det är inte optimalt!

När Maria Jonsson tog examen från KTH:s Elektro civilingenjörsutbildning 1992 lanserades 2G. Sedan dess har hon deltagit i lanseringen av 3G, 4G och 5G.

Nu är siktet inställt på att bygga teknik till framtidens smarta, hållbara städer och självkörande fordon.
– Det är roligt att kunna jobba med samhällsfrågor och utveckling som ligger nära oss människor. Det skapar stolthet att känna att vi har ett samhällsviktigt ansvar.

Text: Katarina Ahlfort
Foto: Mikael Sjöberg

Maria Jonssons tips kring karriär och ledarskap

– Vi behöver inte bygga hierarkier i min arbetsgrupp på cirka 100 personer. Vi begränsar antalet möten och hinner inte vara så formella.
– Styrkan är att varje medarbetare känner befogenhet att ta snabba beslut, och att använda mig och andra som bollplank. Ingen blir straffad om det går fel, då tar vi ett steg tillbaka och lär oss tillsammans.
– Som ledare är det viktigt för mig att kunna ingjuta mod i medarbetaren. Alla ska känna att de har organisationen bakom sig.
– En ny medarbetare behöver inte vara orolig, man får vara nybörjare på en arbetsplats. Själv hade jag dåligt självförtroende i början av min karriär, och funderade mycket på min insats. Det är vanligt att man tror att man ska vara fullfjädrad redan från start…
– Energi och vilja räcker jättelångt. Och en positiv inställning, och nyfikenhet. Sedan ingår det i arbetsgivarens roll att se till att medarbetaren trivs och kan behålla den energin.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-01-10