Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Så vass är din kniv

Det är med den här maskinen som knivskärpan mäts
Det är med den här maskinen som knivskärpan mäts
Publicerad 2010-08-23

Hur mycket kostar det att skära? Vilken påverkan har knivens skärpa på styckaren, precisionen och kvalitén. Hur vass är en kniv? Detta är frågor som forskare på KTH ska finna svaren på.

I en studie kallad STAR – Styckarnas arbetssituation - ska KTH-forskarna Jörgen Eklund och Kjerstin Vogel i samarbete med branschorganisationer och företag studera vilken påverkan knivens skärpa har för den individuelle styckaren och resultatet.

– Hypotesen är att ju vassare kniv desto mindre fysisk påverkan för individen. Desto snabbare går arbetet och bättre blir kvalitén på styckningen. Styckaren får dessutom lättare ut det mesta möjliga av köttbiten, förklarar Kjerstin Vogel, forskare på Skolan för teknik och hälsa på KTH.

Kjerstin tror att resultatet också ska visa att en vass kniv inte bara underlättar styckarens arbete utan även öka företagets lönsamhet.

– Vi hoppas att studien ska hjälpa till att väcka intresset så att branschen startar en utbildning för hur styckaren slipar och tar hand om sin kniv. Vår förebild finns bland annat i Kanada där det finns sådan utbildning, säger Kjerstin Vogel.

Hur mäter man hur vass en kniv är? För att mäta skärpan på kniven behövs ett speciellt verktyg inköpt från Nya Zeeland. Det finns inget liknande verktyg i Sverige idag vilket gör både verktyget och studien helt unik.

I studien används en försöksgrupp av styckare. Dessa kommer att få testa tre olika knivar. Två av dessa är konventionella och i den tredje används ett nytt stål, ett så kallat halvkeramiskt stål vars egenskap är att det är hårdare än vanligt stål.

Studien kommer att visa vilken kniv som är mest hållbar och om det är någon individuell skillnad mellan styckarna. Styckaren får använda de olika knivarna under en arbetsdag per kniv. Kontinuerligt mäts knivskärpan och styckarens hjärtfrekvensen mäts under hela arbetsdagen. Frågor om styckarens upplevelser, produktionsmängden och kvalité är ytterligare några parametrar som studien kommer att ta hänsyn till.

– Styckning är ett hantverk och kniven är styckarens viktigaste redskap. Om en vass kniv kan göra arbetet lättare och snabbare för styckaren så kommer det att påverka styckarens arbetsmiljö i positiv bemärkelse, säger Kjerstin Vogel.

Studien beräknas vara klar om två månader och innan året är slut ska analys och resultat presenteras.

För mer information, kontakta Kjerstin Vogel på 08 - 790 48 11 eller kjerstin.vogel@sth.kth.se.

Peter Larsson