Till innehåll på sidan

Skogens förädlare blir hedersdoktor

HEDERSDOKTOR

Publicerad 2014-10-16

Industrimannen Sverker Martin-Löf har sett och förmått svensk skogsindustri att växa och utvecklas under de senaste 40 åren.
– Jobbar man med skog händer inget på ett år utan det gäller att tänka långsiktigt, men för den skull kan man inte sitta still i båten, säger han, nybliven hedersdoktor vid KTH.

Sverker Martin-Löf.

Utmärkelsen som ska delas ut vid promotionen den 21 november gör honom stolt.

– Jo, men det är jättekul eftersom jag själv gått på Teknis så man blir ju lite nostalgisk, säger han när vi träffas i investmentbolaget Industrivärdens lokaler.

Den röda mattan upp till övervåningen är lätt att associera till filmpremiärer. Rummet där vi sitter är enkelt och vackert.

– Det är också ett erkännande av att man skapat något industriellt på basis av det man lärde sig på KTH.

Sverker Martin-Löf gick Kemiprogrammet, tog examen på fyra år, gjorde en licentiatavhandling inom ämnesområdet fysikalisk kemi med fokus på pappersteknik och träforskning. Han arbetade bland annat som forskningsledare på Träforskningsinstitutet som låg vägg i vägg med KTH:s campus på Valhallavägen.

– På KTH fanns ju det industriella klustret inom träforskning och professorer med mycket bra profil, så det fanns ingen tvekan om var jag skulle gå, säger Sverker Martin Löf och nämner favoritprofessorerna Börje Steenberg och Nils Hartler.

Efter en tid i Kanada blev det Örnsköldsvik och sedan Sundsvall och vd-posten på Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA, som det numera heter. SCA är i dag Sveriges största skogsbolag och privata skogsägare.

– Det var väldigt roligt att få omsätta sina kunskaper i den industriella verkligheten. Det handlade om att modernisera, rationalisera, minska utsläpp genom ny teknik för blekning av papper till exempel.

Därmed började resan från småskaligt till storskaligt, från råvaruproduktion till förädling, från lokalt till globalt.

– Det är lätt att tänka att man ska göra mer av det man brukar, men skogen har inget värde om den inte förädlas.

Digitalisering, e-handel och en växande konkurrens liksom ny teknologi har skyndat på utvecklingen inom skogsindustrin. En minskad efterfrågan på finpapper och tidningspapper innebar för SCA:s del ett kliv mot utveckling av hygienprodukter som exempelvis blöjor och förpackningar.

– I dag lever vi mycket närmare kunden, utvecklingstakten är högre och med hjälp av innovationer tar vi hela tiden nya steg. Vi har produkter från vaggan till graven.

I dag har SCA över 40 000 anställda och försäljning i över hundra länder.

Vad är du mest stolt över?

– Att bolaget överlevt hela strukturomvandlingen, teknikskiftet och den ständigt ökande konkurrensen och landat på fötterna. När Europa blev vår hemmamarknad kändes också mycket bra och vi påbörjat inbrytningen på de globala tillväxtmarknaderna kändes det mycket bra.

Vad har varit roligast?

– Att ha förmånen att få följa ett företag under så lång tid, först som vd och sedan som styrelseordförande, och se det utvecklas.

På olika listor brukar du stå nämnd som en av Sveriges mäktigaste. Vad tänker du om det?

– Makt, nej det vet jag inte. Man har haft förmånen att ha bra och engagerade människor omkring sig.

Samarbetet och växelspelet mellan industrin och akademin ser han som självklart och mycket viktigt.

– Dialogen kring kompetensen hos framtidens ingenjörer är viktig. Bra och kunnigt folk från till exempel KTH är ett måste för att utveckla skogsindustrin till nästa nivå när det gäller såväl process- som produktutveckling.

Sverker Martin-Löf är övertygad om att ett samhälles välstånd bygger på industri och utvecklingen av den. Han ger USA som exempel på ett land som återindustrialiserats och därmed fått ett uppsving.

– Att vi endast ska bli eller vara ett tjänstesamhälle tror jag inte alls på. De som har en fungerande industri klarar sig bäst.

Som hedersdoktor får man förutom äran en doktorshatt och en ring. Ringen symboliserar att man ingår äktenskap med vetenskapen- hur känns det?

– Bara bra. Vi har ju hängt ihop alla dessa år sedan Teknis och det har varit min födkrok kan man säga.

Om Sverker Martin-Löf

Aktuell som: Hedersdoktor på KTH
På visitkortet: Styrelseordförande i Industrivärden, SCA och SSAB, och vice ordförande  i Ericssons och Handelsbankens styrelser. Totalt sitter han i styrelser med ett samlat börsvärde på 700 miljarder kronor.
Familj: Hustru, tre barn och sju barnbarn
Brinner för: Att skapa utveckling. Lösa problem. Förändra hellre än förvalta.
Devis: Nja, devis vet jag inte men transparens är viktigt och att man bryr sig om dem man arbetar med.
Bästa tekniska pryl: Nja, pryl vet jag inte. Men träfibern och kunskapen kring hur den kan användas och förädlas har förändrat vardagen för väldigt många människor.
I skogen: Trivs med att jaga och plockar gärna murklor i fjällen om våren.

Text: Jill Klackenberg

Årets övriga hedersdoktorer vid KTH är:

Lei Guo.

Lei Guo,professor vid Institute of Systems Science, Chinese Academy of Science i Kina.Professor Guo är den mest inflytelserika personen inom systemanalys och reglerteknik i Kina. I sin roll som ‘vice secretary- general’ för kommittén för National People's Congress spelar han en unik roll för att forma Kinas framtida forskningsstrategier. Han har givit grundläggande bidrag till teoribildningen inom reglerteknik och beskrivningen av stokastiska system. Guo har starka kopplingar till Sverige, bland annat som gästforskare vid Linköpings tekniska högskola, flera besök till KTH, gemensamt forskningsprojekt med forskare på KTH och genom att ta emot forskare och doktorander i Peking.

Marta Kwiatkowska.

Marta Kwiatkowska, professor vid University of Oxford i Storbritannien.Hon är professor i datorsystem och Fellow på Trinity College, University of Oxford. Hon är en världsledande datalogisk forskare och har varit, och är, drivande i utvecklingen av probabilistiska och kvantitativa metoder inom datalogin. Hennes forskning har applicerats på en mängd olika områden som kommunikationsnätverk och datasäkerhet, nanoteknologi, spelteori och systembiologi. Hon har på olika sätt samarbetat med KTH forskare, inte minst genom sitt fleråriga engagemang som vetenskaplig rådgivare för Linnaeus Centret ACCESS.

Gregory B Olson.

Gregory B Olson, professor vid Northwestern University i USA. Han är en internationellt ledande forskare inom vetenskapsbaserad materialdesign. Genom att sammanställa ”state-of-the-art”-kunskap från ganska olika vetenskapliga discipliner till ingenjörsmässiga verktyg har han kunnat designa ett antal nya material. Han har spelat stor roll för utvecklingen av området ”Integrated Computational Materials Engineering” Professor Olson har erhållit ett stort antal utmärkelser, bland annat Jacob Wallenberg Foundation Award och ASM Gold Medal samt innehar ett 20-tal patent.

Marie Vahter.

Marie Vahter, professor vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon har under sin forskargärning arbetat brett inom problemområdet metaller och människors hälsa. För flertalet metaller gäller att de är essentiella och behövs i en mängd som ligger inom det så kallade ”livsfönstret”. För andra metaller är det fortfarande oklart, med den kunskap som vi har i dag, om de är nödvändiga för människans metabolism. Medan forskare på KTH har studerat metallers geokemi i olika miljöer, och däribland arsenik, utgör Marie Vahters arbeten kopplingen mellan exponering och metallers inverkan på människors hälsa. Kombinationen av dessa är ytterst fruktbar för att förstå hur metaller uppför sig i naturen och hur människor kommer att exponeras.

Marie Vahter är en mycket produktiv och internationellt etablerad forskare som har gjort stora insatser rörande kopplingen mellan exponering och metallers inverkan på människors hälsa på global nivå. Detta har bland annat bidragit till i en sänkning av gränsvärden för arsenik i dricksvatten för flertalet länder i världen.

Syftet med att utse hedersdoktorer vid KTH är att hedra individer som gjort betydelsefulla insatser.