Till innehåll på sidan

Skräp blir energi i Bolivia

Publicerad 2011-12-06

KTH-forskare får ta emot det eftertraktade ”Nordic Climate Facility Grant” till ett hållbarhetsprojekt i Bolivia. Syftet är att förvandla hushålls- och industriavfall till energi.

En soptipp på en högplatå i El Alto i Bolivia, där sopor dumpas olagligt och förorenar vattenresurser. KTH-forskare arbetar nu för att omvandla avfallet till energi, bland annat genom biogasteknologi.

Forskare på Institutionen för Energiteknik vid KTH får ta del av cirka 4,6 miljoner kronor till ett samarbetsprojekt för återvinning i Bolivia. Det långsiktiga målet för projektet är att förvandla avfall till energi i städerna La Paz och El Alto i Bolivia.

Projektet ”Urban and Industrial Waste to Energy – Promoting Sustainable Development in Bolivia” vann finansieringen i stark konkurrens med andra sökande. Av årets 176 ansökningar till Nordic Climate Facility Grant beviljades 12. I konkurrensen fanns flera projekt relaterade till Bolivia.

– Tillsammans med Mälardalens Högskola, en boliviansk kommun, en lokal boliviansk ideell organisation och det svenska kommunala bolaget VAFAB ska vi ta fram en plan för hur energi kan utvinnas ur avfall i Bolivia, säger Tomas Lönnqvist, doktorand vid avdelningen för  Energi- och Klimatstudier på KTH.

– Vi hoppas att under två år kunna bidra till en hållbar utveckling i Bolivia, baserat på tidigare insatser som gjorts i området.

I forskargruppen som ska åka till Bolivia från Institutionen för Energiteknik medverkar doktorand Tomas Lönnqvist, professor Semida Silveira och doktorand Dilip Khatiwada. 

Tomas Lönnqvist

I gruppens tvärvetenskapliga arbete ingår bland annat de tekniska och institutionella delarna av avfallshantering, omvandlingsteknik och policyrekommendationer.

Nordic Climate Facility finansieras av Nordic Development Fund och implementeras i samarbete med Nordic Environment Finance Corporation.

För mer information kontakta Tomas Lönnqvist, 08-790 74 41, eller tomas.lonnqvist@energy.kth.se

Katarina Ahlfort

Läs mer på hemsidan för KTH:s avdelning för Energi- och Klimatstudier.