Till innehåll på sidan

Största miljösatsningen i KTH:s historia

Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på KTH
Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys, har huvudansvaret för KTH:s nya och stora miljösatsning
Publicerad 2011-05-03

Flera nya tunga tillsättningar, bland annat en vicerektor för hållbar utveckling och ny miljöchef. Och så en budget på 8 miljoner kronor. Nu ska KTH blir en spelare att räkna med när det gäller miljöfrågor.

– KTH ska vara ett av Europas ledande tekniska universitet när det gäller utbildning och forskning också när det gäller miljö och hållbar utveckling. Det är samma sak som gäller här som för KTHs övriga verksamhet, säger Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på KTH.

Det är han som blivit tilldelad ansvaret som vicerektor för hållbar utveckling på KTH. Tanken är att på allvar lyfta miljöfrågorna på universitetet.

– Vi ska titta på hur miljö och hållbar utveckling appliceras på samtliga utbildningsprogram och i forskningen. För att lyckas är ett nyckelbegrepp synlig integration. Alla civilingenjörer som examineras från KTH ska kunna bidra till hållbar utveckling på något sätt, säger Göran Finnveden.

För att uppnå detta kommer flera viktiga rekryteringar att göras, förutom redan nämnd vicerektortjänst. Bland annat ska en miljöchef tillsättas, och till det kommer ytterligare några anställda som ska jobba med satsningen.

– Två personer kommer att jobba med detta vid sidan av miljöchefen. Det finns dessutom öronmärkta pengar, 8 miljoner kronor per år till att börja med, säger Göran Finnveden.

Vidare ska ett råd vid namn KTH Sustainability tillsättas. KTH Sustainability kommer att fungera som stöd till fakultetsrådet i aktuella frågeställningar. Sju personer ingår i rådet som också det kommer att ledas av Göran Finnveden.

Anledningarna till att KTH nu storsatsar på hållbar utveckling är flera.

– Miljöfrågorna driver utvecklingen inom många områden. Det räcker med att titta på Scanias lastbilstillverkning för att förstå det. Framtida krav på utsläpp är drivkraften bakom lastbilsutvecklingen. Forskningsanslag med koppling till miljö och hållbar utveckling kommer också att vara viktiga och här har KTH legat lite efter, säger Göran Finnveden.

KTH:s rektor Peter Gudmundson instämmer i satsningens betydelse för KTH.

– Med den här satsningen kommer KTH:s styrka att synliggöras på ett mycket bättre sätt. Samtidigt ser jag framför mig ytterligare förstärkningar avseende utbildning, forskning och campusmiljön. Jag är övertygad om att den här satsningen kommer att betala sig i form av ökad attraktivitet för KTH och framtida nya resurser till forskning och utbildning, säger Peter Gudmundson.

Göran Finnveden poängterar att det dock inte är första gången KTH gör en större satsning på miljön. Men detta är den största satsningen hittills, och den som förhoppningsvis kommer att ge bäst utdelning.

– Vi ska se detta som en nystart för hållbar utveckling på KTH, säger Göran Finnveden.

För mer information, kontakta Göran Finnveden på 08 - 790 73 18 / goran.finnveden@abe.kth.se eller Peter Gudmundson på 08 - 790 70 01 eller rektor@kth.se.

Peter Larsson