Till innehåll på sidan

Studentlag tävlar i Boston

– med en lösning som kan effektivisera alternativ till antibiotika

Rebecca de Sousa, Nerea Capon, Tobias Willi och Stella Axelsson. Fyra studenter i laget iGEM Stockholm som tävlar i den internationella tävlingen i syntetisk biologi, iGEM. Foto: Fredrik Persson.
Publicerad 2019-10-28

Ett lag med studenter från KTH, KI, Stockholms universitet och Beckmans är just nu på väg till MIT i Boston för att delta i iGEM, en internationell tävling i syntetisk biologi. Laget heter iGEM Stockholm. Deras bidrag är en lösning för att effektivisera en alternativ behandlingsmetod mot infektioner som kan användas när antibiotika inte hjälper.

Antibiotikaresistens är ett stort hälsoproblem i hela världen. Infektioner som orsakas av resistenta bakterier orsakar 500 000 dödsfall varje år och år 2050 beräknas 10 miljoner människor dö av antibiotikaresistenta infektioner.

Några från laget. Från vänster till höger: Stella Axelsson, Lisa Faye, Johan Rockberg (lärare och lagets handledare), Nerea Capon, Jannah Roudlotul, Tobias Willi, Andriana Mantzafou, Rebecca de Sousa. Foto: Fredrik Persson.

Det vill studentlaget IGEM Stockholm , med medlemmar från fyra lärosäten i Stockholm, göra något åt. De har tagit fram en genetisk switch som kan leda till mer effektiv fagterapi , en behandling som kan sättas in när antibiotika inte hjälper.

Fagterapi  är en behandlingsmetod där man använder fager (kallas också bakteriofager), som är virus som tar död på patogener, skadliga bakterieinfektioner. Terapin innebär att patienten sväljer fager eller så injiceras fager i blodet. Den kan användas för behandling av infektioner orsakade av multiresistenta bakterier.

En agarplatta som visar kolonier av E.coli-bakterier. Bakterierna har blivit transformerade med en vektor som består av en så kallad sensing brick (NorR) som laget har utvecklat. Foto: Fredrik Persson.

Transporterar fager till infektionsområdet

Ett problem med fagterapi idag är att bara en bråkdel av fagerna når fram till infektionsområdet och kan behandla de onda bakterierna. Den lösning studentlaget har tagit fram är en genetisk switch som kan aktivera fager. Man använder en harmlös bakterie för att transportera en inaktiverad fag till infektionsområdet. När den bakterien, transportbakterien, kommer i kontakt med infektionen i tarmen kommer den genetiska switchen att aktivera fagen.

– Fagen kommer att börja multipliceras inuti bakterien och till slut finns det så många fager att bakterien exploderar. Och då släpper den ut en hög dos av funktionella fager i närkontakt med de antibiotikaresistenta bakterierna, säger en av medlemmarna i laget, Rebecca de Sousa, som studerar på KI.

Rebecca, Tobias, Stella och Nerea tittar på bakteriekolonierna från den senaste transformationen. De försöker se om någon av kolonierna uttrycker ett rött fluorescerande protein. Foto: Fredrik Persson.

Öka kännedomen om projektet är en viktig del i tävlingen

Laget kallar sitt projekt Esther, efter forskaren Esther Lederberg  som upptäckte en fag som kallas lambdafagen. De kommer att presentera sitt projekt på MIT i Boston 31 oktober – 4 november på den internationella tävlingen i syntetisk biologi, iGEM  (International Genetically Engineered Machine). I tävlingen deltar lag från hela världen, lag där studenter samarbetar för att ta fram en ny lösning inom olika områden som miljöfrågor, diagnostik och nya analytiska metoder.

Men iGEM-tävlingen handlar inte bara om de nya tekniska lösningarna som lagen presenterar. I lika hög grad handlar det om själva presentationen i sig och vilken påverkan lösningen kan få i samhället. Hur man har arbetat med att öka kännedomen om sitt projekt bland allmänheten, ett moment i tävlingen som kallas human practice, är en viktig del.

I detta moment, human practice, är det här laget starka. De har arrangerat en konstutställning i reaktorhallen R1 på KTH , de har tagit fram ett kortspel  och de har haft gymnasieelever på besök i labbet . Och i september gjorde TV4 ett inslag om projektet och intervjuade några av lagets medlemmar.

– Ett annat exempel är projektet SynthEthics där vi vill få fram etiska riktlinjer för lagstiftningen om Syntetisk Biologi i samarbete med iGEM Lund, iGEM Wroclaw och studenter från hela världen. Ett annat exempel är vår hemsida för genetisk design som vi skapade i iGEM Vilnius BioHackathon, ett 48 timmars hackathon i Litauen, säger en av lagets medlemmar Stella Axelsson, som läser bioteknologi på KTH.

17 medlemmar från fyra lärosäten och 13 länder

Det faktum de 17 medlemmarna i laget kommer ifrån fyra olika lärosäten och studerar olika ämnen (bioteknologi, medicin, konst, med mera) ser man som en styrka i sammanhanget. De har delat upp sig i olika team – ekonomi, media, design, human practice, våtlabb och torrlabb – där varje del i hög grad bidrar till helheten. En annan styrka, som dessutom gjort projektet extra roligt, är att medlemmarna kommer från 13 olika länder. I en paus i projektet hade de en internationell middag där var och en i laget lagade och tog med sig en maträtt från sitt hemland.

– Det var en fantastisk kväll, säger Stella Axelsson.

Tävlingen börjar alltså torsdag 31 oktober och man kan följa laget på Facebook  och Instagram  samt även på KTH Alumnis Instagramkonto , som laget tar över under en vecka.

För mer information om projektet, kontakta Nerea Capon, projektledare, på nereacaponl@gmail.com.

Håkan Soold

Fakta

iGEM (International Genetically Engineered Machine) är en tävling i syntetisk biologi där lag från hela världen deltar. Förra årets iGEM Stockholm-lag (med medelmmar från KTH, KI och Konstfack) hade tagit fram en lösning för att rena avloppsvatten från antibiotika, vann guld.

Handledare för årets lag är, liksom 2015 – 2018, Johan Rockberg , lektor på avdelningen för proteinteknologi på KTH.

Årets lag består av:

 • Andriana Mantzafou, Grekland, Stockholms universitet
 • Ayleen Burt, Sverige, KTH
 • Azhar Gazizova, Kazakhstan, KI, Stockholms universitet, KTH 
 • Itisha Adhikari, Indien, KI
 • Jonas Johansson, Sverige, Beckmans designhögskola
 • Joost Bergman, Nederländerna, KI
 • Leandra Anali De Luca, Sverige / USA, KTH
 • Lisa Faye, Frankrike, KTH
 • Milda Valiukonyte, Litauen, KI/ KTH / Stockholms universitet
 • Nerea Capon, Spanien, Stockholms universitet
 • Rebecca de Sousa, Sverige / USA, KI
 • Roudlotul Jannah, Indonesien, KI, Stockholms universitet, KTH
 • Sabina Monge-Navarro Otero, Argentina / Spanien, KI
 • Sanchari Choudhury, Indien, KI
 • Stella Axelsson, Sverige / Finland, KTH
 • Tianqi Zhang (Charles), Kina, KI
 • Tobias Willi, Tyskland, KTH