Till innehåll på sidan

Svenskt Näringsliv vill belöna universitet som KTH

Publicerad 2011-11-11

Nu vill Svenskt Näringsliv premiera de universitet som är framgångsrika i sitt samarbete med näringslivet. Som föredömen räknas Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Luleå Tekniska Universitet (LTU).

Svenskt Näringsliv föreslår nu en ny innovationspremie, som kan innebära att låta de resurser som näringslivet satsar på forskning vid lärosätena väga tyngre vid fördelningen av de fasta statliga anslagen till lärosätena.

Förslaget ingår i ett inspel som Svenskt Näringsliv skickat till näringsdepartementet och utbildningsdepartementet i dagarna. Inspelet görs med anledning av den forsknings- och innovationspolitiska proposition som regeringen väntas presentera nästa år.

”KTH och LTU sticker ut som lärosäten som är duktiga på att attrahera resurser från näringslivet, båda på tio procent av de totala forskningsmedlen, att jämföra med snittet på fyra procent för samtliga lärosäten”, skriver Svenskt Näringsliv i ett pressmeddelande.

– Sverige satsar mest resurser i Europa på forskning och utveckling i förhållande till sin BNP. Debatten har mest kretsat kring pengar och då har resultatet hamnat i skymundan. Forskningens innovationskraft måste stärkas, säger Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv.

 Katarina Ahlfort