Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tidernas största forskningssatsning inom svensk väg- och banteknik

Framsteg för väg- och banforskning
Framsteg för väg- och banforskning
Publicerad 2011-09-29

För att lösa framtidens trafiksituation satsar Trafikverket, KTH och Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI) totalt 200 miljoner SEK på forskning och innovation inom väg- och järnvägsteknik.

– I den största satsningen på forskning inom väg- och järnvägsteknik som gjorts i Sverige någonsin bidrar KTH, Trafikverket och VTI med 40 miljoner kronor årligen i fem år, berättar Björn Birgisson, vicerektor för forskning på KTH.

Pengarna går till forskning och utveckling inom drift, underhåll och byggnation av vägar och järnvägar.

För att lösa dagens och framtida utmaningar inom väg- och järnvägstrafiken engageras universitet, forskningsinstitut, entreprenörer, leverantörer, konsulter och enskilda uppfinnare i det branschgemensamma initiativet Bana Väg För Framtiden.

Björn Birgisson
Björn Birgisson

– Några av de utmaningar vi står inför är att lyckas skapa energisnål, tillgänglig och kostnadseffektiv väg- och bantrafik, inte minst i storstäderna. Nu får forskare och utförare chansen att mötas redan på planeringsstadiet, säger Björn Birgisson.

– Redan i dag har vi ett världsledande laboratorium inom väg- och banteknik här på KTH, och i början av januari inviger vi dessutom ett helt nytt centrum som en del av nya branschprogrammet.

För mer information, kontakta vicerektor för forskning på KTH Björn Birgisson på 08-790 87 02 eller bjornbir@kth.se.

Katarina Ahlfort